…som inleder samarbeten med fastighetsbolag

Nodon lanserar sig genom samarbeten med Hemsö, Skandia Fastigheter, Serneke, Catena, HSB och Magnolia Bostad. Det är en beta-version av klimatoptimeringsverktyget som de sex företagen nu testar och matar med värdefull data. Det är denna data som sedan kommer att ligga till grund för mjukvarans uträkningar.

– Efter första januari tillgängliggörs dock massa data genom klimatdeklarationerna. Vi ser oss inte i första hand som ett verktyg för klimatdeklarationer, utan för klimatoptimering, och genom deklarationerna kan man se exakt hur man byggt och vilken påverkan det haft, säger Nodons vd Alexander Olivera.

Nodon ingår i projektet LFM30, ett initiativ från Malmö stad och regionens byggsektor för att göra Malmös byggbransch klimatneutral till år 2030. Vid nästa års lansering ska Nodon i första hand rikta sig till övriga medlemmar i LFM30, som bland annat utgörs av 170 svenska byggaktörer.

– Våra fem pilotkunder betalar för en årslicens för programmet, men när vi väl är ute på marknaden så kommer nya kunder i regel betala per projekt, säger Alexander Olivera.

Emiliano Strauss

Bransch/Kategori
Företag
Person

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: