Smarta bilar nästa utmaning för U-blox i Malmö

Bättre täckning och större precision. Det lovade den internationella koncernen U-blox när de nyligen presenterade en rad nya Bluetooth-moduler. Dotterbolaget U-blox Malmö ska bidra till såväl smartare städer som säkrare fordon.

Bluetoothtekniken har utvecklats snabbt den senaste tiden, och används i en rad nya tillämpningar och på nya marknader. Exempel är Bluetooth long range som kan kommunicera över längre sträckor och Bluetooth direction finding som bidrar med mer noggrann positionering inomhus.

– Detta är väldigt brett och tränger in i en mängd olika områden, säger Pelle Svensson, affärsutvecklingschef för industriautomation och medicinteknik.

Senaste projektet för U-blox Malmö heter Smarta offentliga miljöer. Det är ett samarbete mellan Lunds kommun, energibolaget Kraftringen och en rad teknikföretag, som bland annat utrustat elskåpen runt Mårtenstorget i Lund med sensorer. Dessa kan via Bluetooth skicka information om temperaturen i elskåpet, och varna om det skulle bli överhettat.

– Det har verkligen varit intressant att få möjlighet att testa ny teknik i skarp miljö, säger affärsutvecklare Stefan Berggren, affärsutvecklare för smarta städer och smarta byggnader.

U-blox är en världsomspännande koncern med huvudkontor i Schweiz. På Malmökontoret arbetar man också med tekniken Vehicle to everything (V2X), som bidrar till att göra bilarna smartare.

– Det handlar om att kommunicera mellan fordon. Med hjälp av V2X vet man position och hastighet av andra fordon i närheten. Om en bil bromsar hårt i en kö så kan bakomvarande fordon få information om detta för att undvika krockar.  Bilen kan också ”se” runt gathörn för undvika kollisioner i korsningar, säger Stefan Berggren.

Kerstin Weman Thornell

Bransch/Kategori
Företag
Person

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: