Smart satsning på innovationer i Lund – men tro ikke LUCIE giver pengene igen

Kort sagt: I dag indvies LUCIE, et nyt hus for alt, hvad der har med innovation at gøre ved Lunds universitet. Forskningen i innovationer skal fremover rummes under samme tag som det praktiske arbejde med at omsætte universitetets forskning til innovationer.

Det lyder som en interessant kombination og kan sikkert skabe vigtige krydsbestøvninger fremover. Men endnu vigtigere er det at fokusere på at fortsætte med at udbygge koblingen til erhvervslivet. Ellers er der risiko for, at forskningsresultaterne også i fremtiden stopper ved patentanmeldt teknik, der aldrig bliver til produkter eller serviceydelser, som kan sælges på markedet.

Af Thomas Frostberg

Indvielsen af LUCIE ligner mere et videnskabeligt heldagsseminar end noget, der skal forbedre kontakten mellem universitet og erhvervsliv. Der er masser af akademikere, men mangel på praktikere fra virksomhedernes verden. Det er samtidig et ganske rammende billede på situationen og afstanden mellem de to verdener.

Det er synd, for LUCIE er et initiativ som fortjener opmærksomhed i bredere kredse, selv om oplægget kan lyde en anelse kompliceret: Under navnet LUCIE ligger universitetets Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE) sammen med Forskningspolitiska institutet og universitetets satsning på at kommercialisere mere forskning, kaldet Lund University Innovation System (LUIS), som igen rummer både tech transfer-kontoret LU Innovation og universitetets holdingselskab LUAB.

Fik du den? Onde tunger hævder, at der kræves en højere akademisk eksamen for at forstå det nye system, som skal holde sammen på innovationssystemet. For en udenforstående er det måske ikke blevet meget tydeligere, men en af styrkerne i konstruktionen med LUCIE er, at den samler de grupper, som arbejder med innovationsspørgsmålene internt på universitetet. Al ære og respekt for patenterbar teknik og andre tekniske spidsfindigheder, men meget omkring både videnoverføring og innovationer handler i sidste instans om, at mennesker mødes på tværs af forskellige grænser. Her er LUCIE et vigtigt bidrag til styrkelse af innovationssystemet i Lund og på sigt hele Øresundsregionen.

Men for at opnå fuld succes kræves der yderligere et skridt, og det er helt afgørende. For allerede her på indvielsesdagen at kigge fremad, så handler det om at knytte erhvervslivet langt tættere til universitetet og vice versa. Det bliver nemlig aldrig universitetets tjenestemænd, som bedst kan afgøre, hvilken idé der kan blive en kommerciel succes. Derimod kan de hjælpe til med at skabe bedre forudsætninger for, at de bedste studerende og forskerne kan videreudvikle deres ideer. Nøglespillerne i det arbejde blive LU Innovation, LUAB og det nærtstående Connect Skåne med kontakterne til erhvervslivet.

Desuden ligger Ideon kun et stenkast fra det nye innovationshus LUCIE, noget der er afgørende for succesmulighederne. Der har længe været en vis konkurrence mellem universitetet og Ideon om, hvem der er bedst til at drive nye innovationsvirksomheder frem. Et innovationssystem skal selvfølgelig indeholde flere aktører, som kan foretage forskellige bedømmelser, men det er vigtigt, at universitet skridt for skridt mindsker kløften til erhvervslivet.

Hver og en skal gøre det de er bedst til i innovationssystemet. Universitetets rolle er uddannelse og forskning samt at formidle resultaterne til det omgivende samfund. Men at realisere transformationen af forskning til kommerciel aktivitet er et skridt, som skal tages i et kommercielt miljø. Hvis LUCIE skal have succes, kræver det derfor, at man finder balancen mellem at komme tæt på erhvervslivet uden samtidig at konkurrere med det.

Det lyder måske naturligt, men blandt mange universiteter er der i dag en skjult dagsorden bag satsningerne på innovation og oprettelsen af tech transfer-kontorer. Motivet staves: Penge!

Stadig flere universitetsledelser i Europa ser i dag muligheder for at finde nye indtægtskilder via ventureinvesteringer i deres egen forskning. Men sorry - glem det!

Ikke engang Stanford University, som må anses for at være et af verdens mest succesrige på området, har haft mere end 2-3 virkelige succeshistorier gennem årene. Europæiske universiteter kommer hver uge rejsende til Stanford for at få at vide, hvordan man kan tjene penge på innovationsinvesteringer - og rejser hjem igen med det samme svar fra Stanfords Office of Technology Licensing: Glem det!

For at opsummere:

Satsningen på LUCIE er et vigtigt og helt rigtigt skridt fremad, som kan sammenknytte innovationssystemet i Lund yderligere og reducere kløften mellem den akademiske verden og erhvervslivet.

Mindst lige så vigtigt er det dog, at universitetsledelsen indser, hvad pointen med LUCIE er. Universitetet vil ikke opleve nogle større pengestrømme fra de innovationsselskaber, der grundlægges, men satsningen vil gavne samfundet generelt ved at skabe vækst og nye jobs. Det er godt nok!

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: