Småföretag & Sundet

Småföretagen har hamnat på efterkälken när det gäller integrationen över Öresund. Det menar en rad kommuner och regioner runt Sundet. Nu görs en ny satsning för att hjälpa till att överbrygga barriärerna.

Öresund Business Match, som bland annat finansieras av EU-pengar, innebär att två personer anställs och placeras på informationscentrat Øresunddirekt, en i Köpenhamn och en i Malmö. De ska kunna svara på frågor och hjälpa företag som inte har resurser att undersöka marknaden eller sätta sig in i regelverket på andra sidan gränsen.

Främst inriktar sig projektet mot företag med färre än tio anställda, skriver Nytt från Öresund. /Anna Palmehag

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: