Skånska konkurser skenar

Den dramatiska ökningen av svenska konkurser bromsades upp under april – utom i Skåne, där det ser fortsatt mörkt ut.

April innebar 86 procent fler obestånd i Skåne än samma tid ifjol. Även årets ackumulerade siffror visar en dyster utveckling. Under de första fyra månaderna ökade företagskonkurserna med 64 procent, jämfört med 47 procent i landet som helhet. Det framgår av ny statistik från kreditupplysningsföretaget UC.

– All handel i Skåne, såväl detalj-, parti- som bilhandel, dras med stora ekonomiska problem med mer än dubblerade konkursantal som konsekvens. Även transport- och byggsektorerna står för stora konkursökningar. Den gränshandel som i främst Värmland håller handelskonkurserna nere, bland annat tack vare en svag kronkurs, har inte fått samma effekt i Sydsverige, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh i ett pressmeddelande.

Nu revideras också konkursprognosen för 2009, från plus 25 procent till plus 40 procent. Totalt gick 93 skånska företag omkull under april månad. Siffran för årets första fyra månader är 363. /KS

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: