Skånska industrijättar bekostar professur

En rad skånska industribolag står för fiolerna när LTH inrättar en ny professur i industriell ekonomi. Axis, Sony Ericsson och Tetra Pak är bland dem som tillsammans skjuter till elva miljoner kronor.

Så blir professuren också skräddarsydd efter deras önskemål: den nya professorn och dennes doktorander ska forska på teknologistrategier, det vill säga hur tekniken spelar in i företags affärer. Forskningen ska ske i nära dialog med näringslivet och finansiärerna får sitta med i en rådgivande kommitté för löpande erfarenhetsutbyte, skriver LTH:s rektor Anders Axelsson i ett pressmeddelande.

Utöver Axis, Sony Ericsson och Tetra Pak står Sysav, Perstorp, E.on och Sydsvenska Handelskammaren bakom donationen, som sker i samband med LTH:s 50-årsjubileum. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: