Skånes satsning på et InnovationsForum kræver yderligere indsatser for at lykkes

Kort sagt: Rapidus' nyhed i mandags om et nyt samarbejde mellem fire tunge innovationsaktører i Lund signalerer en vigtig forandring i samarbejdsklimaet.

Efter flere års afventende holdning til hinanden, vil grundlæggerne af platformen give bedre og mere effektiv støtte til forskere og andre der ønsker at blive iværksættere.

Tre faktorer afgør mere end noget andet om projektet lykkes.

Af Thomas Frostberg

Et samarbejde mellem Lunds universitet med dets erhvervsenhed, Teknikbrostiftelsen i Lund, Region Skånes erhvervsenhed og forskerparken Ideon omkring innovationsspørgsmål lyder så indlysende at det burde være umuligt at præsentere som en nyhed. Alligevel er der tale om en vigtig nyskabelse.

For eksempel vil Lund, og på længere sigt måske hele Skåne, optræde med en enig front i innovationsspørgsmål over for ministerier og statslige myndigheder i Stockholm. I et lidt længere perspektiv kan det også gøre kontakterne på tværs af Sundet lettere, eftersom det bliver nemmere for danske aktører at finde vej i det skånske innovationssystem.

Potentialet for faktisk at opnå en forbedring er betydeligt, men et positivt udfald afhænger af nogle kritiske faktorer.

1) Personkemi

Hidtil har universitetet, Teknikbrostiftelsen og Region Skåne ofte fulgt parallelle spor i stedet for at samarbejde. For kommende iværksættere har det været svært at orientere sig mellem de forskellige udgaver af forretningsudvikling og andre former for rådgivning samt venturekapital i de tidlige faser.

En stærkt medvirkende forklaring er mangler i de personlige kontakter mellem ledelserne for flere af aktørerne. De har i stedet opbygget deres egne organisationer, hvilket endda har fået myndigheder som Vinnova til at undre sig og efterlyse koordinering.

Arbejdet med at skitsere den nye innovationsplatform siges dog at være gået over forventning, men det er først i praksis at samarbejdsviljen virkelig sættes på prøve. Det er derfor afgørende at de involverede parter lægger gammelt nag bag sig. Ellers bliver det nye InnovationsForum en kortlivet historie.

2) Forholdet til det øvrige Skåne, primært Malmö

InnovationsForum opbygges i første omgang i Lund, selv om universitetets afdelinger i Malmö og Helsingborg også berøres. Region Skåne har som mål at udvide InnovationsForum til Malmö og Kristianstad allerede til efteråret. På samme måde som da det gjaldt om at forene aktørerne i Lund, er det nødvendigt at samle hele Skåne omkring en innovationsplatform.

Lund vil på flere måder stadig være den centrale by i Skåne når vi snakker innovation, primært på grund af den omfattende forskning ved universitetet. Derimod risikerer fortsat konkurrencementalitet over for Malmö at skade hele Skåne. Der er eksempler på etableringer der, på grund af stridigheder mellem Lund og Malmö, til sidst er endt i København eller uden for regionen.

3) Ideons rolle

Ideon Center og dets adm. dir. er i dag nærmest bagbundet af ejerne, ejendomsselskaberne Ideon AB og Fastighets AB Ideon, når det gælder om at spille en mere aktiv rolle i oprettelsen af et større innovationsknudepunkt i Lund og Skåne.

Rapidus har i en tidligere analyse (21. februar, se nedenstående link!) peget på behovet for en fornyet debat om Ideons fremtidige rolle når nye virksomhedsparker vokser op i nabolaget. Analysen resulterede i en lang række mails og kommentarer for og imod forslaget om at udvide Ideons domæner.

Uanset navnespørgsmålet kræves der en koordineret profilering af hele området i det nordøstlige Lund for ikke at skabe unødig forvirring og destruktiv konkurrence. I dag er der ingen som forsvarer helheden. På samme måde som den kommende iværksætter nu har fået en samlet indgang til erhvervsrådgivning og opstartsfinansiering, er det nødvendigt at koordinere det fysiske miljø bedre.

Det er et strategisk spørgsmål, ikke mindst for Ideon Centers bestyrelse. Hvis ikke Ideon, med støtte fra Lunds kommune, kan påtage sig en mere overordnet rolle, må der indledes mere dybtgående diskussioner med andre ejendomsselskaber i området om hvordan fælles interesser kan blive varetaget bedst muligt.

Konklusionen bliver at grunden er lagt til et mere veltrimmet skånsk innovationssystem, men at projektet er alt andet end et selvspillende klaver.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: