Skåne halkar efter i tillväxt

Skånes bruttoregionprodukt väntas öka med blygsamma 0,9 procent i år. 2015 och 2016 ökar den med 2,2 respektive 2,0 procent. Det är en nivå tydligt under rikets snitt.

Nordea presenterar på tisdagen sin prognosrapport Regionala Utsikter. Utvecklingen för Skåne är ingen munter läsning. Framför allt innevarande år er vi ut att tappa i tillväxt gentemot övriga landet.

Skånes BRP väntas bara öka med 0,9 procent jämfört med 2,1 procent i riket som helhet. Inte oväntat är det Stockholmsregionen som drar. Där klättrar BRP med hela 2,8 procent – en siffra som Skåne inte ens når under nästa år.

”I fjol ökade BRP-tillväxten i Sydsverige nästan lika snabbt som i Mälardalen, men i år väntas den öka betydligt långsammare. En förklaring till den svaga tillväxten i år kan vara den fortsatta kräftgången i Danmark.” skriver Nordea i rapporten.

Den stora boven bakom den svaga utvecklingen ligger i en stillastående arbetsmarknad. Antal sysselsatta i Sydsverige bedöms öka med endast 0,2 procent i år, jämfört med 1,2 procent i riket som helhet. Nordea tror dock att det lossnar lite nästa år, med en prognostiserad ökning på 0,8 procent jämfört med 0,9 procent i riket i stort.

Men enligt Nordea finns det ändå få tecken på att den strukturella arbetslösheten är på väg att sjunka. I rapporten definieras Sydsverige/Skåne som Skåne län exklusive Osby men inklusive Sölvesborg. /Kristian Svensson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: