Skåne får mikrofond

Organisationen Hela Sverige Ska Leva har under hösten stöttat initiativet att bilda Mikrofonden Skåne, en fond där samhällsnyttiga idéburna initiativ ska kunna få garantier för banklån, eller ges mikrolån. Region Skåne stöttar initiativet.

Enligt Ulla Herlitz, projektledare för Hela Sverige Ska Leva och vd för Mikrofond Sverige, fyller mikrofonderna en viktig funktion för små, sociala företag på landsbygden, som ofta har svårt att få lån till investeringar.
– Vi vänder oss till sociala och kooperativa företag, men också små och enskilda företag, och hjälper dem med garantigivning och borgen vid banklån. Tanken är att bygga upp en struktur som kompletterar Almi, säger Herlitz till NFÖ.

Anna Haraldson Jensen har anställts som projektledare i Skåne och leder arbetet med att sätta upp fonden. Ambitionen är att den ska vara igång i början av 2015, och då kunna fungera som både en garant för andra lån och kunna ge mikrolån.

– Det finns behov av engagerat finansiellt kapital och då rör det sig ofta om mindre summor som ingen bank är intresserad av att låna ut. Men när vi går in som delfinansiärer så kan vi få igenom en helhetsfinansiering med andra finansiärer, säger Anna Haraldson Jensen till NFÖ.

Det finns inga formella mål om storleken på fonden, men Haraldson Jensen säger att arbetsgruppen redan har en tillräcklig grundplåt med medel från Mikrofondens medlemmar för att komma igång.

– Det viktigaste är inte storleken på fonden utan att den har ett regionalt fokus och täcker in hela Skåne, att den stöttar idéburna initiativ och att den kan bidra till att stimulera affärsutveckling, både genom finansiering, men också genom nätverk och kompetens, säger Anna Haraldson Jensen.

Mikrofonden Väst är den mikrofond som funnits längst, sedan 2006, och där har man bland annat stöttat Vägen ut-kooperativen, sociala företag som drivs av före detta missbrukare och kriminella. Man har också gått i borgen för ett bageri och hjälpt olika föreningar med hyresgarantier för att de ska kunna hyra lokaler.

I arbetsgruppen för Mikrofonden Skåne sitter representanter från den idéburna sektorn Centrum för Publikt Entreprenörskap,Coompanion Skåne, Nätverket Idéburen Sektor Skåne, Flyinge Utveckling AB liksom Region Skåne, Leader Lundaland och Sparbanken Boken. /Jennie Lorentsson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: