Simris Alg i samarbete med Sweco

Simris Alg har tecknat ett samarbetsavtal med OMX-noterade Sweco gällande framtida projekt inom miljöteknik. Syftet med samarbetet är att skala upp storleken på projekten där mikroalger används som bränsla och livsmedel, och öka de industriella kopplingarna till bolaget.
 
– Det gör att vi får en bredare kompetens och kan ta oss an större uppdrag samtidigt som Simris Alg kan fokusera på de delar som handlar om alger där vi har vår spetskompetens, säger Simris Algs VD Fredrika Gullfot.

Hon menar att det dels handlar om att finansiera den egna dagliga verksamheten, men också att förbereda bolaget för mer storskaliga produktion när en planerad algodlingsanläggning ska stå klar nästa år. Kring det för bolaget nu samtal med investerare. /Joel Persson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: