Så många anställer skånes noterade teknikbolag

Bolag Anställda
dec 2014
Anställda dec 2013 Oms 2014 Oms 2013 Res
2014
Res
2013
Active
Biotech
56 59 10 116 -232 -212
Alfa
Laval
17 753 16 262 35 067 29 801 2 968 3 040
Anoto 100 100 141 144 -63 -168
Axis 1 941 1 627 5 450 4 717 539 479
Beijer Electr. 760 776 1 398 1 402 63 44
Bio-
invent
37 43 47 82 -54 -18
Cella-
Vision
72 69 217 180 31 19
Doro 172 149 1 277 1 143 58 61
Partner-
Tech
1 437 1 378 2 239 2 237 -55 7
Precise Biom. 22 29 31 35 -43 -44
Probi 27 26 135 102 22 15
Qlik 2 023 1 721 4 682 3 956 -207 -84
Summa anst. 24 400 22 239
Exkl. Alfa Laval 6 647 5 977

 Antalet anställda siste december 2014 och siste decmeber 2013. Omsättnings- och resultatsiffror i miljoner kronor.

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: