Regeringerne skal lave hurtig handlingsplan for alt omkring ESS

Kort sagt: Vi har travlt! Konstruktionen i Lund af ESS (European Spallation Source -- også kaldet verdens bedste mikroskop til 11 mia. DKK) går i gang om halvandet år, og en dansk konference har netop afsløret, at alle efterlyser en handlingsplan til at følge op på mulighederne for virksomhedsinnovation og vækst. Når ingen andre indtil videre har gjort det, så giver Rapidus her nogle bud på, hvem der nu skal gøre hvad.

Af Keld Broksø, Københavnsredaktør

”Der skal ryddes op i skuret!”

Send den meddelelse i passiv-form ud i virksomheden eller måske til familien - og se hvad der sker: Hvis man ikke selv er den ansvarlige for rodet i skuret vil et bud være, at man står tilbage med irritationen over, at rodet bare bliver liggende. Sig i stedet ”DU skal rydde op i skuret!” -- Så er der sandsynlighed for, at det bliver gjort. Eller man finder ud af, hvem der skal gøre det, hvis den første siger nej.

Hvorfor nu denne kryptiske indledning?

Jo, ved en stor konference i København om ESS-projektet arrangeret af Dansk Industri og den danske Forskningsstyrelse stod passivformerne i kø, så man nærmest blev sikker på, at intet sker:

Der skal laves en handlingsplan for opfølgning på ESS, lød det. Men rodet bliver liggende...

Amerikanske Ian Andersson -- fra det mindre ESS-lignende projekt i USA -- pointerede, at såkaldte ”additional actions” -- altså en plan for alt det uden om ESS - skulle på plads hurtigt, hvis man ville lytte til amerikanske erfaringer. Det gælder grænsebarrierer, uddannelsesprogrammer, infrastruktur, let adgang til information for udenlandske virksomheder og borgere, som vil slå sig ned uanset hvor i Øresundsregionen.

Forskningsdirektør Peter Høngaard Andersen fra medicinalkoncernen Lundbeck ville også have sådan en handlingsplan. Det samme ville ESS-leder, Dimitry Argyriou, samt DI-direktør Lars Goldschmidt, som dog pegede på, at forskningsministeren i Danmark sammen med sine regeringskolleger hurtigst muligt skulle lægge en plan for, hvordan de mange udlændinge, som kommer til regionen, modtages bedst muligt.

Regions- og lokalpolitikerne på konferencen var enige så langt, at med ESS bliver grænsespørgsmål mere påtrængende, men så kom vi ikke videre. For hvem skal nu rydde op og hvordan og hvornår?

Rapidus udsendte spurgte naturligvis på konferencen, hvem som skal lave handlingsplanen og hvornår, men fik ingen svar. Det er tragisk. Den tilsyneladende enighed om manglen på en handlingsplan, må ikke gå til spilde. Derfor giver vi her et forsøg på at levere svarene selv:

* Vi har Øresundskomiteen som det lokale, politiske samlingspunkt, men her er organisationen helt utilstrækkelig fordi den ikke har reel magt. Til gengæld skal den sammen med øvrige gode, lokale, politiske kræfter på begge sider af sundet presse på at løfte alle tiltag omkring ESS-projektet op på regeringsplan i København og Stockholm.

* Det skal føre til, at regeringerne inden sommer skal nedsætte en hurtigtarbejdende task force, som ikke behøver skitsere, hvad der skal til (for det ved vi stort set godt jvf. næste punkter), men derimod levere realistiske løsningsmodeller inden årets udgang. Det giver mulighed for, at den efterlyste handlingsplan kan være klar i 3. kvartal af 2013, hvor konstruktionen af ESS begynder. I kommissoriet for denne task force skal opgaverne være klare:

* Det hensygnende Øresundsuniversitet, som aldrig fik fælles forsknings- og uddannelsesprojekter i det omfang, det var tiltænkt, skal revitaliseres med øremærkede statstilskud og bundne opgaver om at lægge sig tæt op ad ESS som omdrejningspunkt for uddannelser og forskning i regionen.

* København har netop startet et borgercenter rettet mod udlændinge, men med pålæg fra regeringerne skal det udvides til et Øresundssekretariat, så bl.a. udenlandske forskere og virksomheder kun skal henvende sig ét sted for at få oplysninger om deres rettigheder og pligter på begge sider af sundet. Flere af dem kommer i forbindelse med ESS til at pendle frem og tilbage og bo skiftende steder. Det er rimeligt, at borgere såvel som udenlandske virksomheder møder Øresundsregionen som én enhed.

* Regeringerne skal gå sammen om at få infrastrukturen på plads. Man skal ikke glemme, at samtidig med ESS kommer den europæiske røntgen-laserfacilitet, XFEL i Hamborg, der ligesom ESS og Max IV skal bruges til at bestemme materialers opbygning og struktur. Højhastighedstog videre fra Skåne mod København og Femern er en afgørende beslutning for at krydspunktet i Øresundsregionen hænger rigtigt sammen med Nordtyskland.

* Regeringerne skal lette overgangen fra forskning til faktura. I universiteternes såkaldte tech trans enheder har juristerne vist sig for tunge at danse med, når universiteterne vil sikre sig andel i de patenter, der kommer ud af universitetsforskningen. Alt for ofte er der gået mere bureaukrati en end produktion i gode ideer, og den fejltagelse må ikke begås med ESS.

* ESS bliver ikke verdens første neutronfacilitet, men det bliver den største og mest avancerede, som langt overgår anlæg i USA, Japan, Frankrig, Schweiz og Storbritannien. Regeringerne skal derfor revitalisere brandingen af såvel Øresundsregionen som ESS, når man får sådan et fyrtårn. I dag er brandingen skadet af særinteresser, så man end ikke har fælles erhvervs- og turistorganisationer eller ordentlige, globalt orienterede portaler. Regeringerne skal skære igennem og pålægge, at en effektiv branding bliver skabt og være med til at finansiere den.

Vi vil på Rapidus også være konstruktive og glæde os over begyndende tiltag fra det danske og svenske skattevæsen, som vil arbejde mere sammen, og byggevirksomheder fra regionen, som gør sig klar til byggeriet. Men Øresundsregionen har et væld af grænsebarrierer, som næppe kan løses af en task force. Til gengæld vil alene skabelsen af den få en selvforstærkende signaleffekt. Den effekt er vigtig i pressionen for at få løst også nogle af de tunge barrierespørgsmål indenfor eksempelvis skat og arbejdsmarked.

Vi har travlt! ESS åbner i 2019 og skal stå fuldt færdig i 2025.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: