På tide at Lund tager ansvar hvis Ideon skal vokse for alvor

Kort sagt: Samtidig med at Ideon senere på foråret skifter adm. dir., står forskerbyen over for en række strategiske valg som alle er baseret på det samme spørgsmål: Hvad skal Ideon være?

I den situation er det på tide at Lunds kommune tager et spring fremad og for alvor engagerer sig i hvad der sker i byens nordøstlige hjørne.

Af Thomas Frostberg

”Ideons storhedstid er dårligt begyndt” var overskriften på Rapidus' fredagsanalyse for præcis to år siden. Den er mindst lige så aktuel i dag, om ikke mere, nu hvor Ideon står over for et direktørskifte, og bestyrelsen diskuterer fremtidige strategier for forskerparken.

Nogle tror måske at direktørjobbet ændrer sig til en mere forvaltende rolle nu hvor grundene på Ideonområdet stort set er fuldt bebygget. Men tværtimod står Ideon over for sin måske vigtigste strategiske skillevej siden forskerbyen blev stiftet i 1983: Hvordan skal man forholde sig til de nye projekter der vokser op omkring Ideon, primært på det såkaldte Brunnshögsområde på den anden side af motorvejen?

Ideons navn er så attraktivt at der er opstået en kreds af virksomheder omkring det egentlige Ideonområde. Og i sandhedens navn er det kun ganske få indviede personer der holder styr på hvor grænsen går. Det vigtigste er jo ikke bygningerne og jorden, men det kreative miljø og netværket mellem personerne - uanset hvilken side af gaden de arbejder på.

Rapidus' enkle forslag er derfor at droppe prestigen og lade Ideons navn omfatte hele det nordøstlige hjørne af Lund hvor innovative virksomheder er i konstant vækst. Hvorfor skal vi forsøge at lære omverdenen et nyt navn som Brunnshög - desuden helt umuligt at anvende i internationale sammenhænge - når Ideons varemærke allerede er så stærkt?

Området mellem Brunnshög og det nuværende Ideon, domineret af ejendomsselskabet Briggen med blandt andet Edison Park, skal naturligvis også være omfattet af det nye Ideonbegreb.

Konkret betyder det at et nyt stor-Ideon også vil omfatte børsnoterede selskaber som Gambro, Axis Communications, SwitchCore, AstraZeneca og alle Ericssons aktiviteter i Lund med Sony Ericsson og Ericsson Mobile Platforms - virksomheder der allerede i dag anses for at være af afgørende betydning for Ideons succesfaktor.

Problemet er at Ideons aktiviteter, der udgår fra aktieselskabet Ideon Center, er præget af at ejerne er de to ejendomsselskaber Fastighets AB Ideon og Ideon AB. Nærliggende spørgsmål som drift og markedsføring af selve forskerparken er prioriteret, men ikke netværksopbygning og markedsføring i bredere forstand.

Ideon Center ville behøve betydeligt kraftigere økonomiske muskler for at udnytte hele det potentiale der ligger i Ideons navn. Et nyt, større Ideon stiller derfor helt andre krav til organisation, ejere og i sidste ende finansiering.

Hvis flere ejendomsselskaber gik ind i Ideon Center ville det styrke økonomien, men der kræves også nye aktører i ejerkredsen.

Lunds universitet er indirekte med som delejer i ejendomsselskabet Ideon AB, men ville kunne gøre betydeligt mere for direkte at støtte udviklingen af Ideon.

Endnu værre er det med Lunds kommune. Ganske vist sidder der et par politikere i bestyrelsen for Ideon Center, men reel indflydelse i form af ejermagt savnes. Politikerne i Lunds kommune er forkælede med hvad Ideon og universitetet har givet byen gennem årene, uden at kommunen har gjort noget særligt for at gøre sig fortjent til det.

Derfor ville det være på høje tid at Lunds kommune gik ind som delejer i forbindelse med skabelsen af et udvidet Ideon. Nogen interesse har der ikke været tidligere, men på Rapidus mener vi at vide at den nuværende kommunale ledelse med Lennart Prytz i spidsen i hvert fald er positiv over for ideen. Hvad der kræves er politisk handlekraft for at tage skridtet fra tanke til handling.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: