På jakt efter det kontor som flytt

För varje artikel vi publicerar i Rapidus finns det otaliga nyhetsuppslag som spricker långt innan de når tangentbordet. Som Nanoradios försvunna Lundakontor.

2009 väckte det viss uppmärksamhet i medierna när snabbväxande teknikbolaget Nanoradio, med huvudkontor i Kista, öppnade en filial i Lund. Då Nanoradio nu sålts till Samsung tänkte vi kolla hur affären påverkar den skånska verksamheten. Inte alls visade det sig – för Lundakontoret har varit nedlagt i ett halvår.

– Vi öppnade kontoret i Lund för att vi hade några av våra anställda som bodde där nere. När de sedan slutade hade vi inget behov av det längre, säger marknadskommunikatören Annika Engelhart till Rapidus.

Man kan så klart argumentera för att nyheten om att ett hajpat teknikbolag öppnar kontor i en ny region är viktig för vad etableringen kan betyda framöver i regionen, även om filialen i ett första skede är mycket liten. Likväl är det konstigt att de medier som lade spaltutrymme på etableringen inte kommit sig för att följa upp hur det gick sedan och inte ens noterat att kontoret lagts ner. Tyvärr tog inte heller vi på Rapidus oss för att titta närmare på Nanoradios Lundaverksamhet förrän nu, när avvecklingen redan är ett halvår gammal och nyhetsvärdet närmar sig den absoluta nollpunkten.

Bara att kompostera nyhetsuppslaget och gå vidare – eller blogga om fadäsen. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: