Över 1.000 får lämna Nordea i Sverige och Danmark

Storbanken Nordea är på väg att bli lite mindre. Totalt 2.000 av bankens cirka 34.000 anställda tvingas gå då banken ska dra åt svångremmen inför nya globala bankregler.

Norde har knappt 8.000 anställda i Sverige, varav cirka 200 i södra Skåne, främst Malmö, Lund, Ystad och Trelleborg. Koncernen vill i dagsläget inte kommentera hur varslet kommer slå i Öresundsregionen, men totalt kommer 500-650 Nordea-anställda i Danmark och lika många i Sverige berörs av neddragningen. Besparingsprogrammet är nödvändigt, menar banken och pekar på de nya gemensamma reglerna om bankernas likviditet och kapitalbuffert under Basel III. Regler som ökar kostnaderna för bankerna.

Med en affärsvolym på 580 miljarder euro 2010 är Nordea Nordens största bankkoncern. Bland storägarna finns svenska staten. (NFÖ)

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: