Öresundssamarbete iskallt i Danmark

En undersökning bland Öresundsregionens kommuner är ingen munter läsning för de som förespråkare tätare band över nationsgränserna. 60 procent uppfattar inte Öresundssamarbetet som något prioriterat område.

Framförallt är det danska kommuner som har sval inställningen till regionbyggandet. 40 procent av de svenska kommunerna finner det problematiskt att Öresundssamarbetet inte får mer prioritet, motsvarande siffra på danska sidan är bara 2 procent.

Sofia Floreby, som genomfört undersökningen på uppdrag av det kommunala nätverket Öresundsplattformen, säger till DR att danskarna istället har sin fokus söderut, mot samarbetet över Fehmarn Bält. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: