Øresundsbron tæt på overskud – men priserne ligger fast

LERNACKEN. Mens trafikken på Øresundsbron steg med 17 procent i 2007, voksede indtægterne ikke lige så hurtigt, hvilket skyldes et stigende antal pendlere, der kører til nedsat pris. Men den øgede trafik betyder alligevel, at resultatet forbedres, og for 2008 regner broen med at have overskud.

-- Der er vældig mange pendlere, som kører over broen, men vi tjener stadig på, at folk flytter fra Danmark, og at utroligt mange svenskere begynder at arbejde i Danmark, siger Øresundsbrons adm. dir. Caroline Ullman-Hammer.

Pendlerne udgør nu 36 procent af trafikken på broen, og denne andel forventes fortsat at stige til 40-50 procent. I løbet af 2007 steg vejtrafikindtægterne med 14 procent til 934 millioner kroner. Samtidig er renteomkostningerne vokset med 9 procent og driftsomkostningerne med 8 procent.

Driftsresultatet steg med godt 100 millioner kroner til næsten 1,1 milliarder. Resultatet efter afskrivninger og finansielle omkostninger blev et underskud på 89 millioner kroner, før værdiændringer af selskabets gæld og valutakursændringer.

Allerede i år forventer broen at kunne give overskud, og samtidig benytter man lejligheden til at nedjustere prognosen for broens tilbagebetalingstid fra 33 år til 30. Trafikken forventes fortsat at sige, men driftsomkostningerne i år ligger stille. Alligevel er det ikke aktuelt at sænke bropriserne.

-- Det bliver et klart nej, det kan vi ikke. De indtægtsforudsætninger, som ligger bag 30 års tilbagebetalingstid, er baseret på de trafikstigninger, vi har beregnet fremover, samt at vi løbende justerer vore priser, siger finansdirektør Kaj V. Holm.

Øresundsbrons markedsdirektør Jacob Vestergaard tror, at indvandringen til Skåne fra Danmark nu har nået toppen og vil ligge på et lavere niveau de kommende år. Undersøgelser, som brokonsortiet har foretaget, peger på, at omkring 200.000 personer i regionen overvejer at flytte til den anden side eller at begynde at pendle over Øresund. Selv om langt fra alle vil realisere deres tanker, betyder det et vedvarende hårdt pres på pendlertrafikken.

-- Der kommer en stigning i både biltrafik og på togene, som vil blive ganske voldsom. Det danske arbejdsmarked vil stadig have et stort underskud af arbejdskraft på flere hundredtusinde medarbejdere de kommende 10-15 år. Det betyder formentlig, at vi ikke får så kraftigt et konjunkturgennemslag i regionen som i det øvrige Sverige og Danmark, siger Vestergaard.

Af Thomas Frostberg

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: