Öresundsbron ser starkaste tillväxten sedan 2008

Under årets tredje kvartal ökade vägtrafiken över Öresundsbron med 3,6 procent. Det är den största ökningen sedan innan finanskrisen 2008.

Vägtrafiken under sommaren påverkades mycket av den tågstrejk som pågick. Men även när strejkeffekterna räknas bort finns en tillväxt på cirka 1,6 procent. Øresundsbro Konsortiets konstaterar i sin delårsrapport att tillbakagången i pendlingen börjat avta, samtidigt som senaste årens framgångar inom fritids- och frakttrafik fortsätter.

Totalt sett redovisar Öresundsbron ett överskott på 640 miljoner danska kronor för perioden juli-september 2014 vilket är 144 miljoner mer än motsvarande tid ifjol. /Kristian Svensson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: