Øresundsbron forbedrer resultatet – trods stigende renteomkostninger

LERNACKEN. Trods højere renter forbedrer Øresundsbron resultatet for 2006. Den sænkede resultatprognose fra efteråret blev overgået med mere end 20 procent. Øgede indtægter fra vejtrafikken er den primære årsag.

-- Alle prognoser peger opad, og vi ser meget lyst på fremtiden. I 2006 føltes det, som om integrationen for alvor kom i gang. Det skyldes meget de attraktive boligforhold for danskere i Skåne og situationen på det danske arbejdsmarked. Vi ser ingen tegn på, at trenden vil aftage, den vil snarere stige, siger Caroline Ullman-Hammer, tiltrædende adm. dir. for Øresundsbron.

Indtægterne fra vejtrafikken steg med 12 procent til 820 millioner DKK, mens trafikmængden steg med 16 procent sammenlignet med 2006. At trafikken stiger hurtigere end indtægterne skyldes, at stadig flere kører til rabatpris, hvilket hænger sammen med, at den regionale pendlertrafik over broen steg. I gennemsnit kørte 15.800 biler over broen per døgn, men for første gang steg togtrafikken mere end vejtrafikken. Antallet af togpassagerer steg med 17 procent til 7,8 millioner i 2006.

Øresundsbrons resultat blev et underskud på 113 millioner DKK før værdiændringer, hvilket er en forbedring med 28 millioner fra 2005. I 2006 steg renteomkostningerne med 62 millioner DKK sammenlignet med året før. Brokonsortiet hævder dog, at omkostningsstigningen har været lavere end stigningen i det generelle renteniveau i Europa, eftersom en del af gælden har været garderet mod stigende renter.

Konsortiet rapporterer i alt 1.251 millioner DKK i indtægter for 2006, sammenlignet med 1.154 millioner i 2005. Foruden vejtrafikafgifterne indgår 421 millioner fra jernbanerne i beløbet og 10 millioner i øvrige indtægter fra blandt andet udlejning af plads i IT-kabler over broen.

I budgettet for 2007 regner Øresundsbron med 1.352 millioner i indtægter samt at forbedre resultatet før afskrivninger og finansielle poster med 9 procent til 1.058 millioner. Ledelsen tror dog, at finansieringsomkostningerne fortsat vil stige, og resultatet før værdiændringer budgetteres til et underskud på 117 millioner DKK.

Værdiændringerne er fiktive indtægter eller omkostninger, som baseres på forskellen mellem selskabets faste lånerenter og de aktuelle markedsrenter.

Af Kristian Svensson

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: