Øresundsaktørerne må feje for egen dør, før de møder ministeren

Kort sagt: Om præcis en måned arrangeres der en Øresundshøring i Malmö, hvor Sveriges nye Øresundsminister skal høre på forslag til, hvilke tiltag der kræves for yderligere at lette integrationen i regionen.

En række ønsker og krav vil da blive fremført fra offentligheden, politikere og erhvervsliv. Men det er en svaghed i argumentationen, at regionens aktører ikke selv har været særligt gode til at løse de problemer, man rent faktisk har magt over.

Af Thomas Frostberg

Den nye Øresundsminister i Sverige, Cristina Husmark Pehrsson (m), har allerede udvist betydeligt større interesse for Øresundsspørgsmålene end forgængeren Berit Andnor (s). Høringen den 2. marts er et led i dette. Billedet af Øresundsproblemerne er allerede ganske tydeligt, og der kræves derfor reel handlekraft frem for høring, hvilket Rapidus har påpeget i en tidligere lynanalyse.

En vigtig pointe bag høringen er dog at vise ministeren og frem for alt hendes embedsmænd, hvilken bred interesse, der er for Øresundsspørgsmålene, at det ikke bare er noget, som en lille gruppe professionelle lobbyister inden for Dansk Industri, Sydsvenska Industri- og Handelskammaren og Svenskt Näringsliv bekymrer sig om.

Derfor er det vigtigt med en bred opbakning fra alle lejre under høringen, så tempoet i ministeriet holdes oppe også efter den 2. marts.

I den sammenhæng har man et troværdighedsproblem - hele ansvaret for Øresundsbarriererne kan ikke placeres på regeringsniveau. Tag for eksempel problemet med de overfyldte Øresundstog. Det er hovedsageligt et spørgsmål, som skal løses regionalt ved indkøb af flere tog (selv om det statslige DSB her er en af parterne). Alligevel er der intet sket, før problemet blev overhængende.

Undskyldningen / informationen / bortforklaringen (vælg selv det alternativ som passer bedst) fra de ansvarlige i Øresundsregionen går i korthed ud på, at det tager lang tid at indkøbe nye tog, og ingen havde kunnet forudse den utroligt hurtige vækst i pendlertrafikken.

Det er et interessant svar. I andre sammenhænge forlanger de regionale repræsentanter nemlig, at ministerierne og regeringerne burde have forudset den udvikling, som kommer, og have planlagt efter dette scenario meget tidligere, blandt andet når det gælder infrastruktur og fremtidssikring af vilkårene i skatteaftalen. Men svaret på kritikken fra regeringsniveau er omtrent det samme som i spørgsmålet om Øresundstogene - ingen havde kunnet forudse den utroligt hurtige vækst i mobiliteten på tværs af Sundet, og når man omsider beslutter sig for at gøre noget ved love og regler, tager det vældig lang tid, før det slår igennem i praksis.

Bortforklaringen er egentlig lige så dårlig, når den kommer fra Skånetrafiken og DSB, som når den kommer fra regeringens side. De burde råde over omfattende analysekompetence, og alligevel har de alle gættet så forkert. Udviklingen har desuden i hovedtræk fulgt de helt normale trin for, hvordan en trend skabes. Først kommer en lille, men højlydt gruppe fans, som tidligt begynder at anvende det nye produkt eller den nye tjeneste - i dette tilfælde Øresundsregionen og dens muligheder. Derefter følger en stille periode, mens gruppen af brugere vokser, indtil den har nået en kritisk masse, og væksten øger dramatisk takket være en ren afsmitningseffekt, i lighed med en hvilken som helst virus.

I tilfældet med Øresund overvurderede man udviklingen på kort sigt, men har undervurderet kraften i integrationen på langt sigt.

Når tilstrækkeligt mange danskere er flyttet til Skåne og fortæller om fordelene til deres venner hjemme i Danmark, og når tilstrækkeligt mange unge skåninger har fået velbetalte jobs i Københavnsområdet og fortæller det til deres kammerater hjemme i Skåne - så tager udviklingen pludselig fart. Væksten bliver hurtig, nærmest eksplosiv. Og det burde have været til at forudse.

Så når diverse Øresundsaktører i øjeblikket spekulerer på, hvordan de skal føre lobbyvirksomhed over for den nye Øresundsminister, bør de først bruge et par øjeblikke på et selvransagende spørgsmål:

Har vi gjort alt, hvad der står i vores magt for at forbedre forudsætningerne for øget integration?

Det gælder ikke bare regionens politikere og togindkøbere, men også erhvervslivet, som i stor udstrækning har været enormt passive, når det gælder om at tage skridtet over Sundet. Virksomhederne har som regel ventet på trenden og ikke turdet tage føringen. I stedet er mobiliteten bid for bid blevet drevet frem af enkeltindivider, som har nægtet at lade sig standse af bureaukrati, strejkende og overfyldte tog eller høje brogebyrer. De to hoveddrivkræfter har været kærlighed og økonomiske gevinster, ofte i en skøn alliance.

Nu er det på tide, at regionens forskellige aktører inden for politik og erhvervsliv følger i disse Øresundspionerers fodspor og begynder at udrette noget selv, ikke bare rette blikket og kravene mod regeringen.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: