Øresunds IT bremses af dansk Stavadisme

Af Keld Broksø

Politik kan ødelægge meget. I Danmark er det lysende eksempel tidligere skatteminister og nuværende erhvervsminister, Ole Stavad. Han har ødelagt så meget for dansk IT-politik, at Øresundsregionen ikke får nær den dynamik, som regionen ellers kunne have.

Hårde ord? Måske, men forhistorien er følgende:

Ole Stavad var en upopulær skatteminister. Han praktiserede en politik, som Rapidus her vil udnævne til Stavadisme: Den politik består i at fortsætte stigningen i et enormt skattetryk i Danmark blandt andet under den såkaldte pinsepakke, øge bureaukratiet samt at aflive lempelige skatteordninger for hjemme-pc´ere, som arbejdsgivere førhen kunne give medarbejdere med en skattefordel for de ansatte. Dertil har danskerne blandt andet nu verdens højeste afgift på uindspillede CD´ere: 3,86 kr. , mens svenskerne kun skal betale 56 øre.

Omkring nytår sker der så to ting:

I statsminister Poul Nyrup Rasmussens nytårstale proklamerer han, at han vil have et Danmark som ”ganske enkelt er verdens bedste IT-nation.”

Kort forinden, den 21/12, har han under en ministerrokade fyret Ole Stavad som skatteminister, men herved er stavadismen ikke bremset. Ole Stavad er i dag erhvervsminister, og erhvervslivet modtog ham forståeligt nok med stor skepsis.

Måske ubegrundet, hvis vi alene ser på IT-politikken. Den blev nemlig ved samme lejlighed endeligt fjernet fra Erhvervsministeriet, og Danmark fik sin første IT-minister i den trænede Birte Weiss, som tillige er forskningsminister. Altså står en noget tandløs erhvervsminister tilbage. Han har ansvar for de store linjer i regeringens erhvervsplan, .dk21, men altså ikke for hele IT-udviklingen. Det hænger ikke sammen, hvis man som statsministeren vil koncentrere IT-indsatsen.

Opgaven er nu at få Danmark på omgangshøjde med Sverige, hvis vi skal have rigtig gavn af Øresundsdynamikken på IT-området. Men det ser sløjt ud: Danmark klarer sig nu dårligst i Norden på IT-fronten, når det gælder samfundets evne til at drage nytte af informationsteknologi.

Danmark er dog på en global femteplads, fremgår det af en undersøgelse fra det internationale IT-analyseselskab IDC, mens Sverige ligger i spidsen. Danmark har heller ikke halet ind på Sverige, og her bliver stavadismen et problem fordi den indtil et regeringsskifte er på status quo. Intet tyder på genopretning af de skader, som Ole Stavad har forvoldt som skatteminister. Der er fortsat intet incitament i skattepolitikken til at øge den danske IT-indsats.

En stor del af Danmarks IT-efterslæb overfor Sverige kan ellers afhjælpes via skattepolitikken.

Blandt andet ved at lade ISDN- og ADSL-linjer være skattefri, sikre skattebegunstigede hjemme-pc´ere igen, give fradrag for IT-investeringer i skatten samme år frem for som nu over tre år - og først beskatte aktieoptioner, når medarbejderne sælger de aktier, som er købt via optionerne.

Med lidt god vilje kan man sige, at den tidligere bankbestyrer fra Brovst i Jylland, Ole Stavad, nu er uskadelig. Ole Stavad har nu kun ansvar for blandt andet seks perifere styrelser som Søfartsstyrelsen og Patent- og Varemærkestyrelsen samt som nævnt at bestyre store linjer i regeringens erhvervspolitik.

Men hvordan kan det lade sig gøre uden den nødvendige fokus på fremtidsteknologierne? Den fokus er IT-minister Birte Weiss ene om, og derfor mangler Danmark et helhedssyn på IT-politikken for at komme videre. Idealet er en erhvervsminister, som har styr på sammenhængen mellem IT-, erhvervs- og skatteforhold, hvis statsministerens IT-drøm om Danmark skal blive virkelighed.

Så længe Ole Stavad blot er kørt ud på et sidespor uden et endeligt opgør med hans ideologiske arvegods i Stavadismen er Danmark lige vidt, og så bremses Øresundsregionens dynamiske IT-udvikling. Fuld dynamik for Øresundsregionens IT-udvikling kræver nemlig to ligeværdige IT-partnere i Skåne og på Sjælland.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: