Øresund ude af københavnsk valg – men chancen kommer igen

Kort sagt: Øresundsregionen bliver en faktor i fremtidige valgkampe. Baggrunden for den superoptimisme er ikke den nuværende valgkamp i København, hvor Øresundsregionen igen - stort set - er fraværende op til kommunal- og regionsvalget på tirsdag. Derimod betyder stigende integration, at stadigt flere pendlere, rejsende og forretningsdrivende ikke fremover kan spises af med så ukonkrete holdninger til Øresundsspørgsmål som ses nu.

Af Keld Broksø

Favoritten til overborgmesterposten i København, socialdemokraten Ritt Bjerregaard, holder på sin hjemmeside www.ritt.dk visioner for Øresundsregionen helt ude. Til trods for en stor omtale af, at i marts var Ritt B. dirigent ved en Øresundskonference med repræsentanter fra erhvervsliv, politik og forskning, så står der ikke ét konkret ord om, hvad Ritt har at byde på for Øresundsregionen.

Så slatten en holdning (eller mangel på samme!) vil ingen politikere slippe ustraffet af sted med ved fremtidige valg, hvor stigende integration vil kræve en helt anden konkret stillingtagen.

Nummer 2 (eller 3 alt efter opfattelse) på hitlisten for overborgmesterkandidater, Venstres Søren Pind http://www.soren-pind.dk/kampagne/index.php toner rent flag: På hans hjemmeside står intet om Øresundsregionen. Mere nuanceret er det hos den sidste i førerfeltet, Klaus Bondam www.bondam.dk fra Det radikale Venstre.

På Bondams hjemmeside står, ”at Malmø og København i løbet af 10-15 år vil hænge meget tættere sammen (...) Men det kræver større national interesse fra vores respektive regeringer, hvis det skal blive frugtbart (...) Også på bl.a. skatte-, transport-, social- og boligområdet er der store forskelle, som skal udlignes.”

Trods Bondams ildhu i det indlæg, så er Øresundsspørgsmål ikke en del af valgkampen. Der er stadig flere stemmer i indvandrerintegration og bedre boliger, men det er forstemmende, at når spidskandidater som Bondam og Ritt overhovedet nævner Øresundsregionen, så forholder de sig ikke til substansen - ud over de overordnede skåltaler, som vi burde have overstået.

Let's do business:

Rimelige spørgsmål til lokalpolitikerne er, hvorfor de ikke ser på eksempelvis dyre togbilletter over sundet, firmaers vanskeligheder ved at drive virksomhed på tværs af Øresund som én juridisk enhed, aktivering på tværs af sundet, meritoverførsler for håndværkere m.fl., virksomheders omkostninger til etablering på den anden side af sundet - med meget mere. Det er trods alt lokalpolitikere, som skal ånde regeringerne i nakken, hvor det behøves.

Når denne analyse alligevel ikke skal opfattes som klynk over manglende politisk mod og vilje til at fremsætte skarpe, konkrete forslag, så skyldes det, at dem ser vi fremover - måske allerede til næste valg. Årsagen til den superoptimisme er, at presset mod politikerne vil vokse.

Uanset kritik, så er integrationen i gang: Den 6. oktober kørte bil nummer 20 millioner over Øresundsbroen. Pendlingen er vokset med ca. 50 procent om året de seneste tre år, og personrejser over broen siden indvielsen i 2000 er nu oppe på ca. 79 millioner.

Siden broen kom er 12.000 danskere tilmed flyttet til Skåne, heraf 8.000 til Malmø-området. En stor del beholder deres arbejde i Danmark og pendler. Dertil investerer og etablerer virksomheder sig på tværs af sundet.

På tirsdag vælger de danske øresundsborgere så lokalpolitikere og politikere til de to regioner, som den danske del af Øresundsregionen deles i efter strukturreformen i 2007: Hovedstadsregionen og Region Sjælland. Og netop stigende integration vil betyde, at fremtidens politiske hjemmesider - og den politiske debat om Øresund - får substans og bid.

Her betyder det ikke så meget, at de 12.000 fraflyttede danske pendlere ikke kan stemme Øresundsbevidste politikere ind i København; Kun personer med dansk indfødsret og fast bopæl i landet har valgret, og set ud af et københavnsk vælgerkorps på 410.000 syner gruppen ikke meget.

Det vigtige er derimod, at gruppen vokser, og især at forretningsforbindelserne øges så politikerne ikke kan slippe af sted med fortsat at lukke varm luft ud om Øresund - frem for konkrete forslag.

Til gengæld kan danskere, som flytter til Sverige, stemme til svenske lokale og regionale valg i Sverige (og tilsvarende for svenskere fraflyttere i Danmark). Om fem år er gruppen af danskere i Skåne måske oppe på 50.000, og så er det trods alt en kritisk masse af stemmer; - Men igen: Det vigtige er stadig ikke stemmeantallet, men den økonomiske integrations pres for mere smidige øresundsforhold.

Øresundsintegration har hidtil især på den danske side været et elitært, teoretisk emne uden bred, folkelig appel. Den afgørende udvikling er derfor, at Øresundsintegration får stadigt større folkelig bredde og praktisk betydning for virksomheder og arbejdsmarkedet, der er emner i en valgkamp.

Det er ikke så tosset endda. Rapidus vil give sit bidrag til, at Øresund bliver et valgemne. Nok er Øresund ude af det københavnske valg nu - men chancen kommer igen. Om ikke allerede til det svenske Riksdags-, kommunal og regionsvalg i september næste år, så i den næste danske, lokale valgkamp.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: