Ökande omsättning men få investeringar i Öresundsregionen

Två av tre företag i regionen räknar med att omsättningen kommer öka det närmaste året. Men bara en tredjedel tror att investeringarna kommer öka och relativt få räknar med att nyanställa, enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens enkätundersökning bland drygt 370 företag i Skåne och på Själland.

Undersökningen är gjord i oktober tillsammans med Dansk Ehrverv. Av de svarande räknar 62 procent med att omsättningen ska öka de kommande 12 månaderna, medan bara 8 procent räknar med sjunkande intäkter.

Runt 60 procent av företagen räknar dock med att investeringsnivån och personalstyrkan ska bli oförändrade och de båda näringslivsorganisationerna skriver att förväntningarna överlag är lite mindre optimistiska än i senaste mätningen i juni.

Per Tryding, vice vd för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren noterar dock att tongångarna i regionen, som Dansk Ehrverv och Handelskammaren kallar Greater Copenhagen, är ljusare än i västra Danmark.

”Konjunkturen i Skåne och Köpenhamn är starkt sammankopplade och verkar nu vara en dragkraft i ekonomin” skriver han i en kommentar./Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: