OECD skruvar ner prognosen för dansk ekonomi

Nästa år blir klart magrare för den danska tillväxten än vad regeringen beräknat. Den beska prognosen levererade samarbetsorgansationen OECD i dag. I den nya prognosen räknar OECD med en BNP-tillväxt på 1,4 procent nästa år, mot 1,8 procent i tidigare prognos. Det är långt under de 2,0 procent som danska regeringen räknade med i sin senaste framtidsutsikt.

− Vi räknar nu med att regeringen, efter en längre tids motstånd, kommer justera ner sin prognos för 2015, säger Peter Bojsen Jakobsen, makroekonom på Sydbank, till Politiken.

Samtidigt innehåller OECD-rapporten några ljusglimtar. Bland annat förväntas arbetslösheten sjunka medan konsumtionen och bostadspriserna stiger. Vad gäller den offentliga ekonomin räknar OECD med ett budgetunderskott 2015 på motsvarande 2,2 procent av BNP. Men det är för optimistiskt, menar Peter Bojsen Jakobsen.

− Vi tror snarare på ett underskott på motsvarande tre procenta av BNP, vilket gör att vi kommer balansera på gränsen för det tillåtna inom EU, säger han till Politiken. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: