… och bolagsgruppen har större växtplaner

Förra året organiserades några av Frederik Paulsens marknads- samt kontraktsproduktionsbolag in i en global koncern under nya moderbolaget Sever Life Sciences med huvudkontor i Schweiz. Kenneth Stokholm är global chef för gruppen av kontraktproduktionsbolag, Pharma Services, och avslöjar planer på en fördubbling fram till 2025.

– Inom det närmaste halvåret ska vi besluta om vår nya strategi för hur gruppen ska växa inklusive vilka nya företag som ska köpas de närmaste fyra-fem åren. Även QPharmas omsättningen förväntas att fördubblas, säger Kenneth Stokholm.

QPharma hade 350 miljoner kronor i omsättning förra året och för hela företagsgruppen som Kenneth Stokholm är chef för var den i storleksordningen 700 miljoner kronor.

Efter omorganisationen finns nu under Sever Life Sciences en europeisk marknadsorganisation som heter Nordic Pharma med bland annat Malmöbolaget Nordic Drugs, en amerikansk marknadsorganisation, samt dotterföretagsgruppen Pharma Services. Andra skånska bolag som också ägs av Frederik Paulsen Jr är Polypeptide och Svar Life Sciences.

Elisabet Ottosson

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: