Nya siffror jämnar ut handelsbalansen över Sundet

Handelsbalansen över Öresund är drygt 15 miljarder kronor bättre, till Sveriges fördel, än tidigare beräknat. Det uppger nyhetsbrevet Mandag Morgen.

Idag skriver Mandag Morgen om nya siffror från de ekonomiska samarbetsorganisationerna WTO och OECD, baserade på ett nytt sätt att mäta handel över landsgränserna. Metoden tar i högre grad hänsyn till värdetillväxten som skett i respektive land, vilket ska ge bättre bedömning av utbytet än traditionella uträkningar. Exempelvis innehåller en bil som köpts in från Tyskland i dag en väldig massa komponenter som framställts i andra länder.

Enligt uppgifterna ska Danmarks export gentemot just Tyskland ha undervärderats kraftigt, med cirka 30 miljarder kronor, medan handelsöverskottet mot länder som USA, Kina och Sverige tvärtom övervärderats.

Danmark är liksom Sverige ett utpräglat exportland, med positiv handelsbalans. Länderna emellan har det varit Danmark som haft övertaget i ekonomiskt utbyte. Men nu indikeras alltså att glappet kan vara mindre än hittills trott, eller att rollerna till och med kan vara ombytta.

Mandag Morgen rapporterar att dansk nettohandel gentemot Sverige under 2009 överskattades med nära tre miljarder dollar, motsvarande en bit över 15 miljarder svenska kronor, jämfört med den officiella statistiken. Sett till talen från Danmarks Statistik skulle 2009 med denna korrigering innebära att Sverige gick från negativ till positiv handelsbalans gentemot Danmark.

Samtidigt finns experter som anser att just handelsbalansen mellan två enskilda länder har liten betydelse i ett nationalekonomiskt perspektiv.

– Det är ett missförstånd att den bilaterala handelsbalansen har betydelse. Det är den samlade handelsbalansen för ett land som är viktig, eller möjligen handelsbalansen gentemot en större region som Asien, säger danska Eksportrådets chefsekonom Jacob Warburg till Nytt från Öresund.

Enligt Danmarks Statistik var Danmarks export till Sverige motsvarande 71,7 miljarder svenska kronor under 2009 och importen 63,6 miljarder. Bland annat säljer Danmark livsmedel och råvaror till Sverige, medan handeln på andra hållet till stor del består av elektronik, papper och trä. /Kristian Svensson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: