Näringslivstoppar vill halvera bropriset

”En ekonomisk barriär mitt i Öresundsregionen” kallas priserna på Öresundsbron av Leif Beck Fallesen, ordförande för Copenhagen Business Task Force. Flera av gruppens förslag på hur tillväxten i Köpenhamn bör stärkas handlar om ett ökat Öresundssamarbete.

-- I omvärlden uppfattas Köpenhamn och Malmö som ett gemensamt område, och i och med Öresundsregionen får man en kritisk massa i befolkningen. Men integrationen är inte tillräckligt genomförd och det har bland annat att göra med hur dyrt det är att resa mellan de olika delarna, säger Leif Beck Fallesen, som även är före detta chefredaktör för Børsen, till Nytt från Öresund.

Rent konkret föreslår Copenhagen Business Task Force att priset för pendlare som reser över Sundet ska halveras. Gruppen vill även se ett ökat samarbete mellan danska jobcenter och svenska Arbetsförmedlingen för att öka jobbpendlingen med 25 procent. Även inom regionala näringslivskluster och den akademiska världen krävs mer samarbete, anser Leif Beck Fallesen.

-- Att forskningsanläggningen ESS placerats i Lund visar hur viktigt det är med samarbete i Öresundsregionen. Självfallet behöver universiteten integreras mer, säger han till Nytt från Öresund.

Copenagen Business Task Force sattes samman av Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen (Socialdemokraterne). Utöver Leif Beck Fallesen består gruppen av Siemens danska vd Jukka Pertola, Nykredits koncerndirektör Bente Overgaard och PensionDanmarks VD Torben Möger Pedersen. /Anna Palmehag

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: