Nanomedicinturné med samarbetsfokus

Åsa Sjöholm Timén, Spago imagingNya samarbeten inom nanomedicin och utbyte av lärdomar mellan USA och
Öresundsregionen. Det är målet för en trettio personer stark
delegation som just nu besöker Research Triangle Park i North Carolina
och ett antal nanoteknikbolag och forskningsinstitutioner i Boston.

Arrangörerna Medicon Valley Alliance och Nano Connect Scandinavia har
skapat ett späckat program för deltagare såsom Lars Montelius från
LTH, Stefan Johansson från Invest in Skåne och Jens Kindtler från
Tectra. På agendan står besök på forskningsinstitut som RTI och Wyss,
nanoteknikföretag som Liquidia och Merrinack samt en rad akademiska
institutioner med MIT, Harvard och North Carolina State University i
spetsen.

- Folk här har varit väldigt tillmötesgående och delat med sig av sina
erfarenheter. Jag har fått flera bra kontakter som jag kommer att gå
vidare med när jag kommit hem igen, säger Åsa Sjöholm Timén från Spago
Imaging, ett av de fyra företag som har representanter med på resan.

Nanomedicin är fortfarande ett område i sin linda, men enligt Klas
Risveden, life scienceinriktad rådgivare på Invest in Skåne, ligger
USA långt framme på området och har mycket att lära personer och
företag verksamma i Öresundsregionen.

- Det märks att intresset för ömsesidigt utbyte är stort. I USA
skapade man för några år sedan paraplyorganisationer som organiserar
samverkan mellan ingenjörer, nanovetenskap och traditionell medicin,
vilket är något som vi nu också funderar på att göra, säger Ulf
Andersson, vd för samarbetsorganisationen Medicinska Malmö.

Boston University har satsat på utbildningsprogram i nanomedicin och
även en internationell sommarskola. Nu hoppas man på att kunna
samarbeta med universitet i Malmö/Lund inom nanomedicin.

- En av utmaningarna när vi drog igång vår verksamhet var att
kombinera så skilda områden som nanoteknik och medicinsk forskning,
men vi satsade redan från start stort på rundabordssamtal och att
erbjuda pilotfinansiering, något som nu visat sig vara väldigt lyckat,
säger Bennett Goldberg, chef för Nanoscience Initiative på Boston
University.

Bild: Åsa Sjöholm Timén, Spago imaging

/Anders Frick

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: