Minskade licensintäkter för BioInvent

Omsättningen har sjunkit rejält för BioInvent under 2015. Under årets första nio månader hade det noterade Lundabolaget intäkter på 5,4 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 45 miljoner i intäkter under samma period 2014. Resultatet efter skatt slutar hittills i år på -70 miljoner kronor, mot -26 miljoner i januari-september 2014.

Intäkterna kommer främst från licensavtal med olika läkemedelsbolag som utnyttjar BioInvents antikroppsbibliotek. I torsdagens kvartalsrapport noterar ledningen att 2014 års siffror hjälptes upp av att BioInvent sålde av sin andel av läkemedelskandidaten ADC-1013 till samarbetspartnern Alligator Bioscience. Andra kvartalet 2014, då pengarna från affären kom in, hade BioInvent intäkter på totalt 32 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2 miljoner i intäkter kvartalet innan.  Nyligen slöt Alligator Bioscience ett licensavtal med amerikanska Johnson & Johnson för just ADC-1013 värt upp till sex miljarder kronor.

BioInvent är inriktat på läkemedelskandidater mot olika former av cancer och har i dag tre projekt i eller på väg in i klinisk fas, samtliga tillsammans med samarbetsparter.  Bolaget sysselsätter ett 40-tal anställda. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: