Mångmiljardorder till Bavarian Nordic utanför Helsingør

Det danska biomedicinföretaget Bavarian Nordic i Kvistgård utanför Helsingør har fått vad som sannolikt är rekord för en enskild order till ett Medicon Valley-företag. Den amerikanska staten har via U.S. Department of Health & Human Services beställt 20 miljoner doser av bolagets smittkoppsvaccin till ett värde av 500 miljoner dollar eller motsvarande 2,8 miljarder danska kronor - innan produkten ens är färdig. Dessutom ingår en tilläggsoption i kontraktet omfattande ytterligare 60 miljoner doser till ett värde av 6 miljarder danska kronor.

-- Department of Health & Human Services har gett oss ett exklusivt kontrakt som förutom de första 20 miljoner doserna även omfattar kostnaderna för fortsatt klinisk utveckling och registrering av produkten. Det är också unikt att vi får betalning i förskott och vid milstolpar i stället för enbart vid leveransen, säger Bavarian Nordics forsknings- och utvecklingsdirektör Paul Chaplin till Rapidus på telefon från bolagets forskningscenter i München i natt, efter den amerikanska myndighetens beslut.

Vaccinet befinner sig i långt framskridna fas II-studier och 1.500 personer genomgår eller har redan genomgått tester vid tio olika studier. Fas II-studierna ska slutföras under nästa år och redan då kan produkten börja levereras för att användas i nödlägen, även om fas III-studierna återstår för att vaccinet slutgiltigt ska kunna godkännas.

Skillnaden mellan befintliga smittkoppsvacciner och Bavarian Nordics produkt Imvamune är att den senare även kan ges till riskgrupper som sjuka, barn och äldre som kan smittas i stället för att få skydd av dagens vaccin. Tilläggsoptionen i kontraktet gäller just för barn, äldre och sjuka, enligt Paul Chaplin, som också ser goda möjligheter till fortsatta leveranser för Bavarian Nordic om den amerikanska staten vill ersätta hela sitt befintliga lager av äldre smittkoppsvaccin med den säkrare varianten från Danmark. Någon konkurrent finns inte på marknaden i dag.

Egentligen anses smittkoppor vara utrotat, men rädslan för ett biologiskt terrorangrepp har skakat om USA. I akuta lägen räcker det med en dos av Bavarian Nordics vaccin för att få skydd, men för att uppnå långvarig verkan krävs en andra dos inom 3-4 veckor, vilket mångdubblar behovet jämfört med dagens order, förutsatt att hela USA:s befolkning ska förses med det nya vaccinet, uppger Paul Chaplin.

Med anledning av ordern justerar Bavarian Nordic upp årets omsättningsprognos från 130 till 380 miljoner danska kronor. Resultatet förväntas bli ett underskott på 50 miljoner, en förbättring med 300 miljoner danska kronor.

Bavarian Nordic grundades 1994 och är noterat på Köpenhamnsbörsen. Bolaget har över 200 anställda i Danmark, Tyskland, USA och Singapore. Tillverkningsenheter finns i Danmark och Tyskland och bolaget kan i dag producera cirka 40 miljoner doser årligen, något som dock kan ökas till 180 miljoner doser vid behov. Förutom vaccin mot smittkoppor har Bavarian Nordic också projekt inriktade mot HIV och cancer.

Av Thomas Frostberg

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: