Lundaveteran leder Blackberrys nya teknikenhet

Den hårt pressade mobiljätten Blackberry har värvat Sandeep Chennakeshu för att leda en ny enhet kallad Blackberry Technology Solutions. Sandeep Chennekeshu var tidigare teknikchef på Sony Ericsson i Lund och en av de första cheferna på dåvarande Ericsson Mobile Platforms, tillsammans med bland andra Tord Wingren.
Utöver Blackberrys portfölj med närmare 44.000 patent lyfts bland annat teknik inom kryptering in i den nya enheten, liksom Project Ion, som syftar till att utveckla teknik för kommunikation mellan maskiner – en förutsättning för den framtidsvision av uppkopplade prylar som brukar kallas Internet of Things.

BlackBerry, som just varit igenom ett omfattande globalt sparprogram, omsatte 966 miljoner dollar det senaste kvartalet. Det är i höjd med kvartalet före, men klart lägre än samma period 2013, då mobiljätten omsatte 3071 miljoner dollar. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: