Lundamiljoner till radikal forskning

I femton år var Rikard Holmdahl professor i medicinsk inflammationsforskning vid Lunds universitet. I dag har han flyttat så gott som all sin forskning till Stockholm, efter att ha rekryterats till en likadan professur vid Karolinska Institutet. Flytten kom efter att han en längre tid hade kritiserat Lunds universitet för att inte ta tillräckligt bra hand om sin spetsforskning.

Nu satsar universitetet på Holmdahl igen, på lite omvägar. LU Bioscience (ett av bolagen under LU Development, i sin tur startat av Lunds universitets utvecklingsbolag LUAB) har tillsammans med Karolinska Development satsat två miljoner kronor i nystartade ProNoxis AB, som bygger på Rikard Holmdahls forskning kring fria syreradikaler.

Syreradikalerna brukar beskrivas som hälsofarliga och sägs ligga bakom allt från cancer till hjärt-kärlsjukdomar. 2003 rörde Rikard Holmdahl om i den vetenskapliga grytan genom att presentera forskning, publicerad i ansedda Nature Genetics, som tydde på att brist på radikaler kunde bidra till autoimmuna sjukdomar som diabetes typ I och reumatoid artrit. Det är sjukdomar där immunförsvaret angriper den egna kroppen, en process som radikalerna tycks kunna dämpa.

ProNoxis, ett än så länge virtuellt bolag avknoppat från firman Redoxis i Göteborg, ska utveckla läkemedel mot reumatoid artrit. De kommer antagligen behöva tio gånger den här summan för att nå fram till patientstudier. VD för LU Bioscience, Thomas Andersson, räknar med att fortsätta investera om projektet går framåt som tänkt.

Så nu kan Rikard Holmdahl skänka en tacksam tanke till Lund, trots allt. /LK

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: