Lund stærkere end længe efter dobbelt telekomfremgang

Kort sagt: Ericssons kvartalsrapport her til morgen var et styrkesignal på alle områder, men en besked var vigtigere end de andre, set ud fra et regionalt perspektiv.

Den strategiske satsning på Ericsson Mobile Platforms i Lund har i første kvartal nået lønsomhed på bundlinjen.

Kombineret med succesen for Sony Ericssons mobiltelefoner, som i høj grad bærer præg af Lund, betyder det, at Lund og Skåne igen er en telekomhøjborg, efter et par år med usikkerhed om fremtiden.

Af Thomas Frostberg

Ideen bag datterselskabet Mobile Platforms i Lund var at beholde den grundlæggende tekniske kompetence inden for Ericsson, når mobiltelefonproduktionen blev slået sammen med Sony. Færdige tekniske platforme skulle sælges til Sony Ericsson og andre telefonproducenter, men også til producenter af hjemmeelektronik og indbygget mobilt udstyr i biler og maskiner. På den måde ville investeringerne i forskning og udvikling blive spredt på betydelig flere telefoner og andre terminaler.

Satsningen er blevet kritiseret både internt og af udenforstående. Mobile Platforms har fået lov at tabe milliardbeløb under Ericssons hårde spareprogram. Samtidig har der været rejst spørgsmål ved den grundlæggende idé, på grund af de nære relationer mellem platformselskabet og søsterselskabet Sony Ericsson, som også er den i særklasse vigtigste kunde. Spørgsmålet gik på, om det kunne lade sig gøre at skabe troværdighed bag tilbudet om at være en uafhængig teknikleverandør også til Sony Ericssons konkurrenter. Nu kommer de første positive signaler.

Den økonomiske fremgang for EMP skyldes hovedsageligt følgende faktorer:

1) Fremgangen for Sony Ericsson, frem for alt med T610-modellen, indebærer også et løft for EMP. Platformselskabets forretningskoncept er baseret på, at kunderne betaler et mindre beløb indledningsvist, når de afgiver en ordre, normalt nogle millioner dollars. De store indtægter kommer dog først, når EMP-baserede telefoner når frem til markedet, hvilket kan tage et år fra kontrakten underskrives. Kunderne skal altså have succes med deres telefonmodeller, for at EMP også skal få det, hvilket sker nu.

2) Platformselskabet har også fået en række nye kunder i den seneste tid, kunne Ericssons koncernchef Carl-Henric Svanberg fortælle Rapidus efter dagens pressekonference. I dag har EMP et dusin kunder, men kun ganske få af dem er kendt, fordi de fleste ikke vil røbe, at de bruger andres teknik under låget. Derfor er det svært at afgøre, om disse kunder allerede bidrager med andele af deres salgsindtægter eller kun har betalt startafgifter indtil videre. Naturligvis er der en forsinkelseseffekt, inden det slår fuldt igennem i EMP's regnskaber.

3) Efterårets spareprogram har givet den ønskede effekt og sænket omkostningerne til personale og konsulenter med omkring en tredjedel, ifølge Svanberg. Det der så ud som et hårdt slag for EMP og i værste fald hele ideen bag platformselskabet, har bidraget til en kovending. Virksomheden er ikke længere en kostbar investering i et fremtidigt forretningskoncept, men bidrager nu til Ericsson-koncernens positive resultat.

Selv om det er for tidligt at råbe hurra efter blot et enkelt kvartal med positive tal, står det klart, at de mest umiddelbare trusler mod platformselskabets eksistens er afværget. Kritikerne internt i Ericsson får sværere ved at overbevise Carl-Henric Svanberg om, at virksomheden bør afvikles eller knyttes til Sony Ericsson-samarbejdet, hvilket der ifølge Rapidus' kilder har været tendenser til.

Kombineret med fremgangen for Sony Ericsson, som i det seneste år desuden har styrket sin base i Lund i forbindelse med omstruktureringer i den europæiske organisation, betyder det, at Lund står stærkere end længe på telekomområdet.

Det har også haft nogle umiddelbare afsmittende effekter i form af øget interesse for Sydsverige fra Stockholmsbaserede telekomkonsulenter som HiQ og Cybercom.

For første gang siden nedturen startede, er signalerne nu entydigt og stærkt positive for regionen og telekombranchen i fællesskab - og det er mere end kærkomment!

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: