Lund Innovation ser dagens ljus

Det så kallade kunskapsstråket, från Lunds centrum vidare ut till Brunnshög, blir de närmaste två åren en testbädd för spjutspetsteknik inom områdena smarta energisystem, belysningssystem och mobilitet. Statliga Vinnova bidrar med 9,5 miljoner kronor till delprojekten, via nyinrättade innovationsstödjaren Lund Innovation.

Målet är att få fram minst en innovation från vart och ett av områdena, med förhoppningen om att nya företag och jobb ska komma ut ur satsningen. Det uppger projektledaren Peter Kisch, från Lunds kommun, för nyhetsbyrån Nytt från Öresund.

– Vi valde områden där Lund redan är starka. Det finns så många möjligheter för olika områden att gifta ihop sig så att helt nya innovationer skapas, som exempelvis IT-lösningar inom belysning och i kombination med utnyttjande av olika transporter, säger Peter Kisch till NFÖ.

Inspirationen till arbetssättet är hämtad från inkubatorerna, med skillnaden att här är fokus på att själva staden blir testarena. Bakom Lund Innovation står också Lunds kommun, Lunds universitet, Ideon, Lunds Energi, Region Skåne, E.on, Sustainable Business Hub, Akademinska Hus, Siemens och SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut. /Elisabet Ottosson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: