Krav på klimatdeklarationer skapar nytt bolag…

Nästa år träder en ny lag i kraft som ställer krav på byggherrar att lämna in klimatdeklarationer för sina nybyggen. Malmöföretaget Nodon har utvecklat en mjukvara som räknar ut ett fastighetsbygges klimatpåverkan, ger förslag till förbättringar och skapar klimatdeklarationen. Nu söker uppstartsbolaget kapital och lanserar samtidigt en beta-version. 

– En byggnad släpper i snitt ut lika mycket växthusgaser under de två åren som den byggs, som under 50 år efter att den är klar. Vi kan hjälpa fastighetsbolagen att minimera utsläppen under byggprocessen, genom att till exempel optimera användningen av material så man väljer rätt typ och mängd, säger Nodons vd Alexander Olivera (till vänster i bilden), som grundade företaget tillsammans med Joel Högberg. 

Första januari träder den nya lagen i kraft, vars syfte är att just minska klimatpåverkan från fastighetsbyggen. I praktiken innebär det nya krav på byggherrarna, som nästa år måste redovisa vilken påverkan deras nya byggnader har. 

Nodons mjukvara ska dels göra klimatdeklarationen enkel för sina kunder, dels kunna hjälpa till att minska klimatpåverkan. Det förstnämnda sker när byggprojektet är klart, men kärnan i affärsidén ligger i att nå kunderna betydligt tidigare. 

– Verktyget är bäst om man börjar använda det när man vet var man ska bygga och hur stor fastigheten ska vara. Då kan man föra in arkitektdata, laborera med olika alternativ och direkt få ett estimat på hur mycket bygget kommer kommer att släppa ut. Vi kan också rekommendera optimeringar baserat på parametrarna kunden fört in och data från tidigare byggprojekt, säger Alexander Olivera. 

Nu öppnar bolaget sin första investeringsrunda och siktar på att ta in fyra till fem miljoner kronor. Pengarna ska satsas på fortsatt utveckling och att skydda affärsidén immaterialrättsligt. 

– Vi har jättehöga ambitioner och en plan för att bli marknadsledande på global nivå. Sverige ligger längst fram i hela världen inom hållbart byggande, och Malmö ligger längst fram i Sverige just nu. Om vi kan göra skillnad här så kan det bli en språngbräda för att förändra byggbranschen, säger Alexander Olivera. 

Emiliano Strauss

Bransch/Kategori
Företag
Person

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: