Koordiner innovationen over Øresund

Kort sagt: Både Sverige og Danmark barsler med innovationsstrategier, men uden sammenhæng eksempelvis i Øresundsregionen. Det er trist, for man kan lære af hinanden. Danmark kæmper lige nu for sammenhæng mellem systemerne og oprydning af en masse små støtteordninger, der ikke virker for alvor. Sverige synes derimod i højere grad fortsat at arbejde mod et system af små støtteordninger. Og mellem det hele over Øresund er der et overset potentiale lige til at samle op.

Af Keld Broksø, Københavnsredaktør Rapidus

Hvis 20 virksomheder får støtte til innovation, så kan de skabe innovation lige til støtten hører op. Men hvad med alle de øvrige virksomheder - og den brede innovation i erhvervslivet?

Det spørgsmål stiller man sig selv nu i Danmark, hvor sidste hånd lægges på en ny, omfattende innovationsstrategi. Men spørgsmålet er ikke i samme grad aktuelt i Sverige, som ligeledes er nær en endelig innovationsstrategi.

Danmark er her i slutprocessen ved at nå en lidt større erkendelse end Sverige fordi Danmark klarer sig suverænt dårligst: Danmark har i de seneste 15 år haft den næstlaveste vækst i produktiviteten blandt OECD-landene, ligesom jobskabelsen halter.

Det afgørende spørgsmål i Danmark er netop blevet, hvordan man skaber efterspørgsel på innovation frem for at puste den kunstigt op med direkte støtte? Jo, man skal både i det offentlige og private efterspørge løsninger frem for produkter, som man kender i forvejen, lyder en del af svaret.

Traditionel produktefterspørgsel har den ulempe, at man går efter billigste pris frem for kvalitet, der holder, og dermed efter løsninger, som hverken er innovative eller holdbare på langt sigt. De traditionelle støtteordninger er tiden derfor ved at løbe fra i begge lande. Tit følger nemlig et rungende tomrum, når støtten slutter. For selv om man har udviklet nye teknologier eller nye processer, står det frie marked ikke altid parat til at aftage resultaterne og omsætte dem til nye produkter og ydelser. Med mindre nye løsninger er efterspurgt -- og der skal vi hen i begge lande.

I Danmark er det efter en snes år med ikke særligt vellykkede innovationsstrategier tid at prøve nyt: Inden nytår skal regeringen fremlægge en innovationsstrategi, og den haster: I en rapport bestilt af regeringen selv, så spildes der allerede alt for meget på støtte: Danmark er nemlig blandt de lande, der i forhold til BNP investerer mest i innovation, men investeringerne giver ikke et afkast, der står mål med investeringerne, fastslår bestillingsrapporten fra European Research Area Comitee (ERAC). Det er en tilståelsessag. Uddannelses- og innovationsminister Morten Østergaard har sammen med erhvervsminister Ole Sohn lagt sig fladt ned, og erkendt, at nu skal de finde en visionær vækst. Ikke mindst de offentlige indkøberes rolle skal langt mere bruge deres budgetter til at presse innovationen frem. Der er adskillige eksempler især hos sundhedsvæsenet med, at man bruger billigste produkter, som ikke altid er de bedste og billigste på langt sigt.

Dertil er der en overset bremse på innovationen i både Danmark og Sverige: En ministeransvarlig for innovation er ikke ansvarlig for innovationen i eksempelvis sundhedsvæsenet eller i kommunerne. Innovation på tværs af sektorer vil derfor betyde magtkampe, hvis ikke man får alle aktører med i ministerier, kommuner, regioner, forskningsinstitutioner og virksomheder. Både Danmark og Sverige står derfor med det problem, at begge lande skal nedbryde grænser, så de ansvarlige ministre for innovation kan skabe innovation i langt flere områder end deres egen autoritet rækker til i dag, hvor ufrugtbare særinteresser bremser innovationen.

Vi er i samme båd og derfor kan det undre dybt, at der her i slutfasen af innovationsstrategierne på begge sider af sundet totalt mangler et Øresundsperspektiv. Det er så oplagt at koordinere innovationsstrategier for begge lande har brug for samme medicin. Og begge lande har fokus på videnserhverv som life science og biotek, cleantech og IT.

Øresundskomiteen har gjort opmærksom på manglen på samarbejde i et brev til de danske ministre, men ingen har lagt mærke til det. Det er et tegn på, at innovationsstrategierne er blevet et elitært, abstrakt anliggende, som ingen politikere har evnet at gøre konkret med tilstrækkelig gennemslagskraft hverken i medierne, den overordnede politik eller i befolkningernes bevidsthed.

Det burde ellers være let nok. Innovation er blandt vore største udfordringer. Den handler om at skabe arbejdspladser.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: