Konsultbolag ska knyta ihop Indien och Skåne

Före detta Indienchefen för Gambro, Rajan Chaudhary, drar igång bolaget Wayinia på Medicon Village i Lund. Målet är att hjälpa svenska bolag att etablera sig i Indien och vice versa.

Efter att Rajan Chaudhary lämnat Gambro startade han en egen verksamhet för att hjälpa utländska medicinteknik- och läkemedelsföretag att etablera sig i Indien. Bolaget har nu 22 anställda och fortsätter verksamheten trots grundarens flytt till Sverige.

Bland kunderna finns skånska Glycorex Transplantation, som har produkter som ska hindra att transplanterade organ stöts bort. Chaudharys bolag är Lundabolagets exklusiva partner på den indiska marknaden.

Nu startar han, tillsammans med Ingvild Soenstegaard Chaudhary, upp en liknande verksamhet i Lund. De ska dessutom erbjuda samma slags tjänster till indiska företag som vill nå den skandinaviska marknaden.

– I många avseenden är det ett stort gap mellan Europa och Asien i frågor som rör företag. I Wayinia ska vi hjälpa företagen med att ta fram strategier för att få in sina produkter på den indiska marknaden. De ska få hjälp med exempelvis registrering av produkten och råd i frågor kring om produkterna riskerar att bli kopierade med mera. Vi har valt att etablera oss i Lund eftersom det är ett intressant life science-område som har bra kommunikation till den övriga skandinaviska och europeiska marknaden, säger Rajan Chaudhary.

Elisabet Ottosson

Bransch/Kategori
Företag
Person

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: