Konsulentmarkedet ved Øresund forandrer sig

Markedet for IT-konsulenter i Øresundsregionen har ændret sig radikalt det seneste år. Telekom står for en betydelig tilbagegang, mens dansk 'offshoring' og et Androidcenter i Lund gavner konsulentfirmaerne.

Finanskrisen har ramt konsulenterne inden for IT og telekom med varierende kraft. Det står klart efter Rapidus' rundringning til fire af børsens store aktører.

HiQ har haft det særlig svært i Danmark.

-- Øresund har gennem mange år været en meget stærk region, men omstruktureringen blandt mobilproducenterne rammer os underleverandører. Det seneste år har markedet været hårdere, end vi har været vant til, siger Annika Billberg, informationschef hos HiQ.

Det skånske marked beskrives som smallere end eksempelvis i Stockholm. Telekombranchen dominerer, og sammenlignet med Stockholm er det sværere at afbalancere efterspørgslen i nedgangstider.

-- Ofte befinder forskellige markedssegmenter sig i forskellige konjunkturfaser. Det giver regioner med mere mangfoldighed, som Stockholm, en teoretisk fordel, siger Cybercoms koncernchef Patrik Boman.

Han har mærket, at skånske storkunder som Ericsson og Sony Ericsson er gået over til i stadig højere grad at efterspørge såkaldte offshore-tjenester fra Cybercoms udviklingsafdelinger i lavtlønslande. Samtidig har Cybercom kunnet drive lidt offshoring selv.

Belægningsprocenten for de skånske konsulenter er blevet holdt oppe gennem flere leverancer i Danmark. Den lave svenske kronekurs ligger bag den udvikling.

-- De danske og svenske datterselskaber har nu investeret i fælles salgsressourcer for at kunne udvide aktiviteterne i Danmark, siger Patrik Boman.

Eneas konsulentchef Gregory Singh og Markus Närenbäck, forretningsudviklingschef hos Logica, mener ikke, at markedet ved Øresund har tabt terræn sammenlignet med Stockholm. Enea nedskar sin personalestab i Lund i starten af 2009, men beskæftiger stadig 75 konsulenter og godt 30 underkonsulenter i regionen. I løbet af efteråret startede selskabet et kompetencecenter i Lund for Android, Googles operativsystem til mobiltelefoner.

-- Det har været noget af en genistreg. Kompetencen efterspørges blandt andet af Ericsson, men også hos andre producenter er der interesse, siger Gregory Singh.

Af Kristian Svensson och Erik Olausson

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: