Öresundskomiteen stöps om

Nu skrivs nästa kapitel i följetongen om varumärket Greater Copenhagen. Till årsskiftet ombildas det politiska samarbetsorganet Öresundskomiteen till ”The Greater Copenhagen & Skåne Comittee”.

Ombildningen väntas ske 1 januari 2016. ”The Greater Copenhagen & Skåne Comittee” är tänkt att inkludera Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne och de sammanlagt 79 kommunerna i dessa tre regioner. Ledningen ska enligt planen bestå av en styrelse med sju medlemmar var från danska och svenska sidan.

I ett pressmeddelande som Region Hovedstaden skickade ut efter onsdagens möte med Öresundskomiteens verkställande utskott lovordar komiteens ordförande Sophie Hæstorp Andersen (Socialdemokraterne) beslutet.

”’The Greater Copenhagen & Skåne Comittee’ är vägen fram om vi ska klara den hårda globala konkurrensen om tillväxt och arbetsplatser. Därför är jag mycket glad att de skånska politikerna delar vår vision om att konkurrera med de stora internationella metropolerna. Var för sig är vi småfisk, men tillsammans har vi 3,9 miljoner invånare” kommenterar hon i pressmeddelandet.

För att förändingarna ska träda i kraft krävs formella beslut av Öresundskomiteen på två efterföljande möten, vilka är planerade till oktober och november.

Det danska initiativet att döpa om Öresundsregionen till Greater Copenhagen har hittills stött på patrull på den svenska sidan.

Bland de satsningar inom det existerande danska samarbetet under Greater Copenhagen som nu även kan utvidgas till Skåne finns en gemensam webbportal som visar möjliga platser för större nybyggen, en mottagningsverksamhet för utländska företagsdelegationer och en gemensam medborgarservice, speciellt inritad mot internationellt rekryterad personal och deras anhöriga. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: