Klart med regionens IT-konsulter

Det blev Swedish Consulting Group som kammade hem uppdraget att leverera IT-konsulttjänster till Region Skåne. Avtalet är värt 48 miljoner kronor och sträcker sig över ett år, med möjlighet till ett års förlängning.

Det hela är en del av en omstrukturering av Region Skånes IT-verksamhet, där lejonparten av operativ IT läggs ut på externa leverantörer. I fjol upphandlades bland annat tjänster för server- och applikationsdrift samt projekthantering. Dessa affärer gick till Tieto respektive Fujitsu.

Det senaste avtalet om IT-konsulttjänster innefattar bland annat IT-arkitektur, teknisk koordinering och systemutveckling. Under 2011 kommer ett helhetsåtagande för kommunikationstjänster att upphandlas.

Ramavtalsleverantören Swedish Consulting Group har ett trettiotal mindre företag kopplade till sig, som Dotway, Emineo och Lexicon. /Kristian Svensson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: