Kapitaljägare kan aldrig andas ut

Kort sagt: Det är på nytt högsäsong för kapitalanskaffningar. Så kallade IPO:er presenteras nästan dagligen och redan noterade bolag söker nytt kapital genom olika typer av emissioner. Bortom rubrikerna kryllar det av onoterade företag, inte minst i tidiga skeden, som behöver fylla på kassan med ett ständigt närvarande hot om att penningkranen när som helst kan komma att stängas av.

Av Anders Haskel, Rapidus börskrönikör

Börsfall på 2,8 procent. Det hände i måndags och det brukar inträffa några gånger per år att börsen under en enskild dag faller med ett par procent. Inget konstigt eller särskilt ovanligt med andra ord. Ibland fortsätter fallet och börsen backar kanske tio procent under någon eller ett par veckor. Även det brukar inträffa någon gång per år. Ofta återhämtar sig kurserna snabbt och så ser det just nu ut även efter måndagens fall.

Samtidigt finns det en oro som gnager. Nedgången i måndags hängde samman med ökad oro kring skuldsättningen i det gigantiska kinesiska företaget Evergrande. En del började till och med tala om ett nytt Lehman Brothers, det vill säga en händelsekedja liknande vad som drabbade världen när den amerikanska investmentbanken gick omkull 2008 och därmed skapade en akut global finanskris.

I skrivande stund ser läget som sagt ut att lugna ner sig och det finns signaler om att kinesiska staten kommer att ta hand om problemen genom ett förstatligande av Evergrande. Oavsett så finns det skäl att varna för en orolig höst.

Efter en rejäl börsuppgång de senaste 18 månaderna är värderingarna utmanande höga och hålls till stor del uppe av det låga ränteläget. Avkastningsmöjligheterna är helt enkelt för dåliga på annat håll och då styrs kapitalet mot aktieplaceringar med stegrade börskurser som följd. Detta trots en rad orosmoln på börshimlen.

Ett av de främsta hoten som lyfts fram under lång tid är att inflationen förr eller senare måste börja stiga. Centralbankernas räntepolitik, som i praktiken innebär att stora mängder pengar pumpas ut i systemet, borde leda till stigande priser. Även all den regeringsstyrda stimulanspolitik som vi fått se sedan coronautbrottet bör få negativa konskvenser förr eller senare. Störningar i varuflöden, inte minst problemen i att få fram insatsvaror, har det skrivits mycket om. Men inte heller detta knäcker börsen trots att det leder till minskad produktion hos flera företag.

Huvudscenariot är att börsen fortsätter visa styrka, men den otvivelaktiga sanningen är att för varje dag som går med stigande börskurser kommer vi också närmare det bakslag som förr eller senare inträffar.

Det är därför det pågår en intensiv jakt på kapital just nu. Alla bolag med börsambitioner vill nu stå långt fram i kön för att inte missa tåget. När nedgången väl har inletts ökar risken att börsintroduktionen inte går som tänkt. För bolag som behöver kapital genom nyemissioner gäller det också att passa på när marknaden är stark. I ett sämre börsklimat är risken stor att emissionskursen måste sänkas rejält för att ta in det kapital som behövs, med följden att tidigare ägare som inte har råd att vara med i emissionen får se sitt kapital utspätt.

Ännu tuffare kan det bli för ”det typiska Rapidusföretaget”, det vill säga innovationsbolag i tidiga skeden. Det är sällan enkelt för bolag i den här gruppen att hitta kapital, men just nu går det förmodligen lättare än det gjort under många andra perioder. Anledningen är i många fall inte konstigare än att affärsänglar och andra riskkapitalister som satsar sina pengar i uppstartsföretag ofta använder kapital som kommer från vinster på börsen.

Det som just nu ser ut som ett fantastiskt klimat för alla som behöver pengar för att förverkliga sin idé kan alltså snabbt förbytas till en situation där pengar helt enkelt inte finns. Därför gäller det att ständigt ha i minnet det klassiska talesättet ”kapital ska man ta in när man kan, inte när man måste”.

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: