Inget beslut om Öresundskomiteen – men danskarna går vidare med Greater Copenhagen

Beslutet om Öresundskomiteens framtid sköts fram till oktober, men oavsett utgången har danska sidan bestämt sig för att ge Greater Copenhagen-samarbetet näringslivsfokus. Det arbetet fortsätter med eller utan Skåne, uppger danska aktörer i dag.

Dagens möte i Malmö om Öresundskomiteen utmynnade i att nya förhandlingar ska föras fram till oktober. Slutgiltigt beslut om det sundsövergripandet samarbetet väntas istället på ett möte 19 oktober.

Därmed hänger omstöpningen av Öresundskomiteen till Greater Copenhagen & Skåne Comittee fortfarande på en tunn tråd, uppge källor till Rapidus. Stötestenarna är villkoren för Greater Copenhagen & Skåne Comittee, som budgeten och uppdelningen av ordförandeskapet. Men arbetet med att inrikta Greater Copenhagen på att attrahera arbetsplatser och företag fortsätter i oförminskad takt, oavsett vad de skånska makthavarna bestämmer sig för de närmaste veckorna.

Att Köpenhamn halkar efter Stockholm och Hamburg i tillväxt har länge varit ett orosmoment för Dansk Industri. Anders Hedegaard, näringslivsorganisationens ordförande i Köpenhamn, menar att stadens varumärke är viktigt för att attrahera kvalificerad utländsk arbetskraft till regionen och att danska politiker därför bör få med sina svenska motparter i samarbetet Greater Copenhagen – men inte låta sig bromsas av dem. /Keld Broksø

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: