Högkonjunkturen göder skånska småföretag

Konjunkturen har mattats marginellt jämfört med tidigare mätning men hjulen snurrar fortfarande snabbt hos de skånska småföretagen. Framförallt är det i nordvästra Skåne som entreprenörerna gnuggar händerna inför framtiden, enligt en färsk rapport.

Mätningen som presenterades i dag bygger på enkätsvar från 4.000 företag i landet, varav 445 i Skåne. Samtliga har färre än 50 anställda – än så länge vill säga, för av de tillfrågade räknar 24 procent med att öka personalstyrkan det närmaste året medan bara 6 procent räknar med att behöva säga upp folk.

Framtidsoptimismen slår igenom på flera punkter i rapporten, även orderingången och omsättningen väntas fortsätta öka framöver.

– Hela konjunkturen har nog aldrig sett så bra ut som nu. Det märks till exempel på bostadsmarknaden som är glödhet och priserna sticker iväg, säger Stefan Hansson, Malmöchef på Swedbank.

Han får medhåll från Andreas Nilsson på Sparbanken Skånes Lundakontor. Likväl har den samlade konjunkturindikatorn gått ned något i såväl Skåne som i resten av landet jämfört med förra året. Och det är framförallt i nordvästra Skåne som småföretagen ångar på, sydöstra änden av länet ligger efter när det gäller såväl sysselsättningstillväxt som orderingång.

– Det våra medlemmar i sydöstra Skåne upplever är framförallt brister i infrastrukturen, som gör att det är svårt att ta sig dig och svårt att ta sig därifrån, säger Magnus N:son Engeläck, regionchef för Företagarna.

Intresseorganisationen står bakom rapporten tillsammans med Swedbank och Sparbankernas Riksförbund. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: