Grönt ljus för ESS i miljödomstolen

En pressad ESS-ledning kan andas lite lättare efter att mark- och miljödomstolen i Växjö i dag gav grönt ljus för att bygga miljardanläggningen i Lund - men inte för att starta den.

”Enligt domstolens bedömning går verksamheten att bedriva med sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått att det inte finns risk för att olägenhet av väsentlig betydelse ska uppkomma” skriver domstolen. Invändningen från bland andra miljönämnden i Lunds kommun att anläggningen upptar värdefull åkermark avvisar domstolen med hänvisning till att ESS har ett ”väsentligt intresse för samhället”.

Tillståndet gör det möjligt för ESS-ledningen att börja bygga, men inte starta anläggningen. För det krävs ytterligare utredning av strålningen och det radioaktiva avfall som acceleratorn genererar, en utredning som ESS-konsortiet har fram till 1 juli 2017 på sig att slutföra.

Även efter beskedet för mark- och miljödomstolen återstår att spika den slutliga finansieringen. I veckan meddelade utbildningsdepartementet att Italien åtagit sig att stå för runt en miljard kronor, motsvarande 6 procent av den totala byggkostnaden. Fortfarande återstår cirka 15 procent av finansieringen att skrapa ihop från de tre medlemsländerna i konsortiet som ännu inte bekänt färg. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: