Förvärv i Danmark lyfter Wihlborgs

Under årets tredje kvartal har Wihlborgs köpt 16 fastigheter i Danmark av Danica. Förvärvet uppger Wihlborgs i sin delårsrapport vara anledningen till såväl ökade intäkter som resultat.

"Genom förvärvet av 175.000 m² kontor i Danmark, positiv nettouthyrning och hög aktivitet i vår projektutveckling har vi ytterligare stärkt förutsättningarna för ett fortsatt stigande förvaltningsresultat, framtida tillväxt och en stärkt balansräkning för Wihlborgs", skriver vd Anders Jarl i ett pressmeddelande.

Wihlborgs verkar i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn där fastighetsbeståndet finns.

Under årets tredje kvartal ökade förvaltningsresultatet, exklusive ersättning för framtida lösen av hyreskontrakt, till 314 miljoner kronor. Likaså gjorde hyresintäkterna som ökade till 578 miljoner kronor från fjolårets 508 miljoner.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Under helåret 2017 förväntas förvaltningsresultatet landa på över 1.170 miljoner kronor. /Emily Binks

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: