En dansk vecka = sju svenska dagar

En vecka i den danska föräldraförsäkringen motsvarar sju dagar i den svenska. Det har Försäkringskassan beslutat och sätter därmed stopp för tidigare osäkerhet för föräldrar som pendlar över Sundet.

Hittills har många föräldrapar som bor i Sverige men där den ena partnern jobbar i Danmark levt i ovisshet kring hur den svenska och danska föräldraledigheten ska räknas samman. Familjer med gränspendlare får först ut den danska föräldraledigheten och sedan de överstående dagarna från Sverige.

Danmark har 50 veckors föräldraledighet och Sverige 480 dagar. Då gör det stor skillnad om en dansk vecka räknas som fem eller sju dagar. I det första fallet har föräldrarna 230 dagar kvar att ta ut i Sverige, i det andra bara 130.

Problemet har tagits upp som ett av näringslivets prioriterade gränshinder i Öresundskomiteen och Nordiska ministerrådets Gränshinderforums rapport "33 hinder, utmaningar och möjligheter", som Rapidus skrev om i torsdags.

– Tidigare har man följt vad de danska kommuner där pendlarna jobbat sagt, och då har vissa sagt sju och andra fem dagar. Men nu är gränshindret löst såtillvida att Försäkringskassan har tagit ett skriftligt beslut på att en vecka är sju dagar, säger Bengt-Olle Andersson som sitter på informationscentret Øresunddirekt för Försäkringskassan, till Nytt från Öresund.
/Anna Palmehag

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: