Egmont slimmar personalstyrkan i Malmö

Egmont Publishing fortsätter att skära ner, trots att vinsten ökar. Nu meddelar företaget att 23 tjänster försvinner och företagets titlar i Malmö kommer att drabbas.

Den vikande mediemarknaden anges som orsak till omorganiseringen vilket ger en besparing på tio miljoner kronor. Titlarna i Malmö och Stockholm ska utöka sitt samarbete under ledning från Stockholm. Både redaktionerna, ekonomi, och marknad drabbas. Omorganiseringen innebär även en sammanslagning mellan Egmont Publishing i Sverige och Egmont Publishing i Polen/Central Eastern Europe.

– Överlag är det en tuff mediemarknad just nu och vi behöver hela tiden se över vårt sätt att jobba och hur vi organiserar oss. En bakomliggande orsak till den här förändringen är mer samordning och effektivisering, säger Per Kjellander, vd för Egmont Publishing, till Dagens Media.

Förra året hade Egmont Publishing en rörelsevinst på 67 miljoner kronor, det högsta sedan starten. /Mette Carlbom

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: