Dubblad omsättning tröst för Genovis

Medicinteknikbolaget Genovis ökade nettoomsättnignen för årets nio första månader från 500.000 kronor till en knapp miljon, visar bolagets tredje kvartalsrapport. Även förlusterna har minskat mot förra året, men ganska marginellt. Efter finansiella poster förlorarede bolaget fram till och med september 8,0 miljoner kronor, mot 9,4 miljoner 2009. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: