Debatt: Sverige behöver ingenjörer

Debattinlägg från Lennart Olsson - grundare av bland annat Obducat, Serstech och Chromalytica - efter torsdagens snabbanalys i Rapidus om den hotande ingenjörsbristen:

Lennart OlssonTack för att du uppmärksammar problemet i din analys. Jag och Malmö Teknologförbund har arbetat under många år med att på olika sätt driva frågor kring ingenjörsutbildning och framförallt med inriktning på gymnasieingenjör.

Politisk okänslighet och klåfingrighet kommer att kosta Sverige mycket. Sverige behöver ingenjörer!

Gymnasieingenjörsutbildningen lades ner för cirka 20 år sedan och skulle delvis ersättas av högskoleingenjörsutbildningen. Allt med politiska ambitioner, men utan att konsultera näringslivet som behöver denna typ av utbildad arbetskraft för innovation, utveckling, produktion och försäljning.

Gymnasieingenjörer har sedan mitten på 1800-talet svarat för det stora antalet med utbildning på många platser i Sverige, medan civilingenjörerna svarat för en högre teoretisk del, men varit långt färre. Ett ofta vedertaget synsätt är att det var de mer praktiskt inriktade gymnasieingenjörerna som byggde Sverige som industrination.

Den eftergymnasiala högskoleingenjörsutbildningen kan betecknas som fiasko med många avhopp enligt utbildningsdepartementets egen rapport. Steget till civilingenjör/masternivå var för litet och många ville inte studera vidare efter gymnasiet.

Basen i välståndet, industrin, har svårt att klara sig utan gymnasieingenjörer och det kommer att bli ett svårt glapp när nu 40- och 50-talisterna måste ersättas i avvaktan på nya generationer.

Vår allt mer teknikbaserade värld behöver fler teknikutbildade och bland annat Volvos Leif Johansson och Scanias Leif Östling var pådrivande för att utbildningen skulle återuppstå, vilket den nu gjort under förra regeringen.

Låt näringslivets efterfrågan styra utbildningen som en överlevnadsfaktor för svensk industri med färdigutbildade ingenjörer för arbetsmarknaden direkt efter gymnasiet.

Lennart Olsson, gymnasieingenjör, tidigare ordförande i Malmö Teknologförbund och upphovsman till en handfull högteknologiska verksamheter.

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: