Debat: Öresund kan inte säljas med tvättmedelsreklam

Öresund är inget nytt tvättmedel eller en ny revolutionerande bil. Det är mer än en produkt som skall paketeras, argumenteras för och etiketteras och slutligen kommuniceras till en väl utvald målgrupp. Mycket av det resonemang som cirkulerar kring frågan om Öresundsregionens profilering och hur den ska marknadsföras, grundar sig på en reducerad syn på varumärket: ett verktyg i marknadsföringen för att skapa attraktivitet för investeringar, locka entreprenörer, forskare, kulturpersoner etc. Den synen, och för all del en sådan strategi, kan bara nå framgång så länge man har storartade pekuniära resurser att ösa ur. Och när de tar slut, är risken stor att ballongen säckar ihop av syrebrist.

Öresundsregionens yttersta syfte bör ju vara att höja livskvaliteten i en region som erbjuder en rad förutsättningar. Allt annat är medel. Därför måste ett sådant varumärke ta sin utgångspunkt i regionens befolkning. Det är där kraften hämtas: i vår stolthet, i de värderingar vi omfattar, kulturen som håller oss samman; i det vi producerar, skapar eller tänker och som gör oss unika. Varumärket, i vilket allt detta sammanfattas, är främst vars och ens uppgift som vill uppfylla visionen. I andra hand, när vi nu har ett øresundsvarumärke, handlar det om att använda det på ett sådant sätt att målen uppnås.

Och i varumärkesvärlden handlar naturlagarna om kontinuitet och disciplin. Då behövs det en dirigent i form av en sammanhållande strategi, som anslår riktning och takt.

Allegro fortissimo!

Björn Olsson

Marks & Brands Strategi AB

bjorn.olsson@marksbrands.se

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: